U bent hier

Beuningen

De Beuningse Uiterwaarden liggen tussen Weurt en Ewijk, ten westen van Nijmegen. Hier begon in 1989 het avontuur van ARK Natuurontwikkeling. Een van de eerste voorbeeldgebieden was de Ewijkse Plaat aan de westzijde van die Beuningse Uiterwaarden. In 1989 werd deze plaat volkomen afgegraven om ruimte te bieden aan de rivier tijdens hoogwater. Vanaf dat moment is de plaat begroeid geraakt met bos en bedekt door een dikke laag zand. Weiland voor weiland werden het huidige natuurgebied de Beuningse Uiterwaarden aan elkaar geknoopt. Verschillende particuliere eigenaren, Staatsbosbeheer, GDF-Suez en Rijkswaterstaat werken samen in het natuurbeheer. ARK heeft jarenlang het begrazingsbeheer en de veldlessen verzorgd. Het begrazingsbeheer is inmiddels in handen van FREE Nature, de veldlessen in die van Dijkmagazijn Beuningen. Nu werkt ARK aan voltooiing van klimaatbuffer Beuningen.

Dwaalfilm.eu: Zondagochtend aan de Waal

Klimaatbuffer Beuningen

Met een financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Milieu kwam in 2011 groen licht voor aanleg van de klimaatbuffer. Het beschikbare budget was beperkt, daarom werd gezocht naar maximale samenwerking met alle gebiedspartners. Samen met provincie Gelderland (programma WaalWeelde),  Dienst Landelijk Gebied, Gemeente Beuningen, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheeren Bureau Stroming is het planontwerp gemaakt. Aanleg van de klimaatbuffer werd gekoppeld aan de Stroomlijn-opgave van Rijkswaterstaat. Daardoor kon een groot deel van de oude ooiboskern gespaard blijven. Bovendien lukte het om bij de vergunningaanvraag relevante onderdelen in één aanvraag voor beide projecten te combineren. Ook de voorlichting voor Stroomlijn en Klimaatbuffer is grotendeels gekoppeld uitgevoerd , wat  een efficiëntieslag, kostenbesparing en maximale duidelijkheid naar de lokale bevolking opleverde.

Oorspronkelijk was gepland om het rooiwerk voor Stroomlijn en het graafwerk van de Klimaatbuffer in de tweede helft van 2013 uit te voeren. Aannemer Martens en Van Oord, die in de aanbestedingsprocedure werd geselecteerd, stond in de startblokken, maar de kamsalamander zorgde voor oponthoud. Dit bijzondere amfibie bleek veel talrijker voor te komen in dit buitendijkse terrein dan uit eerder onderzoek bekend was. Extra voorzorgsmaatregelen waren nodig om het overwinterings- en voortplantingshabitat van dit bijzondere dier zeker te stellen. Vervolgens konden de rooi- en graafwerkzaamheden in 2014 worden opgepakt en afgerond.


Klimaatbuffer Beuningen
Klimaatbuffer Beuningen

OPSCHALING NAAR WEELDE IN DE BEUNINGSE UITERWAARDEN

Provincie Gelderland (programma WaalWeelde) heeft het estafettestokje overgenomen en zal ons initiatief verder uitwerken en afronden. De klimaatbuffer wordt optimaal landschappelijk ingepast. Het accent ligt daarbij op ruimtelijke kwaliteit, natuur en recreatie.

Zelf op pad

Het natuurgebied in de Beuningse Uiterwaarden is bijna geheel vrij toegankelijk. Alleen privé-eigendommen en het bedrijfsterrein zijn niet toegankelijk. Dijkmagazijn Beuningen verzorgt buitenactiviteiten in het gebied. Voor de mooiste wandel- en fietstochten is de struinkaart 'Dwalen langs de Waal' te koop bij het Dijkmagazijn en in onze webwinkel. Deze kaart bestrijkt ook de uiterwaarden aan de overzijde van de Waal.

15 km

Nieuwsberichten | Beuningen

Dode vis tussen pionierplanten
30-10-2018

Droogte langs de rivier

De extreem lage waterstanden van de Waal en Rijn zijn bijzonder. Landplanten groeien op plekken waar anders vissen zwemmen en schepen varen met minder dan halve lading in de...
Schoraas - Zomersneeuw - Ephoron virgo 11 augustus 2015
24-07-2018

Zomersneeuw langs Rijn en Waal

De afgelopen dagen werden heel veel eendagsvliegen langs de rivieren Waal en Rijn gezien. In deze grote aantallen levert het spectaculaire beelden op en spreekt men over...
Ri4daagse
05-07-2018

RI4DAAGSE

EEN 4 DAAGSE ONTDEKKINGSREISSTRUINEND, VAREND EN FIETSENDLANGS & OVER DE WAAL, RICHTING ZEE!...
Hoogwater Millingerwaard, december 2017
04-01-2018

Hoogwater in Waal en Rijn

Op dit moment stijgen de waterstanden in de grote rivieren. De oorzaak hiervan zijn regenzones die zorgen voor flinke hoeveelheden neerslag in met name Frankrijk en Duitsland....

Beuningen | Dieren

Partners

Onder de aandacht

Themdag Haringvliet Delta Talent

Delta Talent

Delta Talent inspireert toekomstige delta-, water- en natuurprofessionals. We leren studenten in te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van water-, deltamanagement, klimaatverandering en bouwen met natuur.

Voor wie?

Delta Talent is er voor studenten, (jonge) professionals, bedrijven en organisaties. Tijdens verschillende workshops, veldbezoeken, opdrachten en excursies laat Delta Talent studenten kennismaken met de kracht van natuurlijke processen en innovatieve analyse van problemen en oplossingen. Bedrijven en organisaties krijgen via Delta Talent toegang tot de professionals van de toekomst.

Hoe?

Delta Talent is de verbindende schakel tussen het onderwijs, werkveld en studenten. Daarvoor werken we samen met een brede groep partijen uit het bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen én het onderwijs. Delta Talent slaat bruggen tussen organisaties, generaties en disciplines. Voorbeelden van activiteiten zijn themadagen, veldbezoeken, masterclasses en ontmoetingen waarbij studenten in contact worden gebracht met ervaren en bevlogen mensen uit de praktijk.

lees verder