U bent hier

Gelderse Poort

De ontwikkeling van maar liefst 3.000 hectare nieuwe uiterwaardennatuur in 20 jaar tijd maakt de Gelderse Poort uniek in Nederland. Natuurontwikkeling gaat er hand in hand met economische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals hoogwaterbescherming en duurzame delfstofwinning. En dankzij de nieuwe natuur is het aantal toeristen in de Gelderse Poort flink toegenomen. Met alle positieve gevolgen voor bedrijven en gemeenten.

De terugkeer in de Gelderse Poort van natuurlijke processen zoals erosie, sedimentatie en natuurlijke begrazing schudt de natuur wakker. De uiterwaarden, voorheen bestaand uit boerenweilanden en akkers, zijn omgetoverd tot bloemrijke graslanden, moerassen, ruigtes, struwelen en bossen waar grote kuddes runderen en paarden doorheen trekken. Het natuurherstel gaat hier razendsnel, dat blijkt telkens weer als dieren en planten spontaan terugkeren.

Dwaalfilm.eu: Millingerwaard stadswaard

Een bezoek aan de Gelderse Poort levert bijna altijd bijzondere waarnemingen op. Van lepelaar, tot grote en kleine zilverreiger, en van bever tot misschien zelfs wel de zwarte ooievaar. Soorten waarvan het 25 jaar geleden ondenkbaar was die hier te zien. Een andere spectaculaire soort die terugkeerde, was de otter. In 2014 keerde hij op eigen kracht terug naar de Gelderse Poort na hier tientallen jaren afwezig te zijn geweest. 

Toekomstige verbindingen zoals tussen de uiterwaarden en de Nijmeegse stuwwal en tussen Gelderse Poort en Veluwe geven het gebied de potentie om gigantisch te worden. Wat omvang en soorten betreft. Er ontstaat weer ruimte voor edelherten inde voedselrijke overstromingsgebieden. Fantastische plannen die hopelijk gerealiseerd worden. 

BuitenGewoon 2013, afl. 7: 20 JAAR NIEUWE NATUUR - DE MILLINGERWAARD

Zelf ontdekken

In de Gelderse Poort zijn unieke landschappen te zien. De bijzondere Rijnstrangen, met in de toekomst ruimte voor extreem hoog water; de Ooijpolder met zijn kleinschalig cultuurlandschap en de Waaluiterwaarden waar spontane natuur terugkeerde na het verdwijnen van de landbouw. In die uiterwaarden heb je kans om wilde paarden, runderen, maar ook bevers en lepelaars te zien. En van juni tot in de herfst bloeien er zeeën van wilde bloemen.
De meeste nieuwe natuurgebieden in de Gelderse Poort zijn vrij toegankelijk voor bezoekers, ook buiten wegen en paden. De weinige gebieden die voor de nodige rust zijn afgesloten zijn uitstekend beleefbaar vanaf de schitterende dijken. Een kaart, 'Ontdek de Gelderse Poort', is ontwikkeld om het beste uit een bezoek aan de Gelderse Poort te halen. De kaart heeft een topografische kant voor het hele gebied en bevat daarnaast unieke struinkaarten van de Millingerwaard en de nevengeul in Nijmegen.

Voorbeeldgebied

De combinatie van natuurontwikkeling, verbetering van rivierveiligheid en koppeling met economische functies is niet onopgemerkt gebleven. Bezoekers van over de hele wereld bezochten de Millingerwaard om te onderzoeken hoe wij met onze rivieren omgaan. Kennis uit de Gelderse Poort wordt nu bijvoorbeeld toegepast langs de Mississippi in Amerika en de Yangtze in China. U leest meer over de achtergronden van de Gelderse Poort als internationaal voorbeeldgebied in de Engelstalige folder en de Policy Guide Gelderse Poort.

Bekijk onze fietsroute 'Gelderse Poort: fietsen langs de Waal' op RouteYou.