U bent hier

Nederlands grootste natuurgebied

Met 57.000 km² is het Nederlandse deel van de Noordzee het grootste natuurgebied van Nederland. Er leven 220 verschillende soorten vis, van kabeljauw tot tarbot en van haring tot haai. Zeehonden, walvissen, dolfijnen en bruinvissen zijn regelmatig te zien en het barst in en om de zee ook nog van de vogels, krabben, kreeften, schaal-, schelp- en weekdieren. Maar het leven in de Noordzee staat onder druk: de biodiversiteit neemt af en sommige soorten zijn al verdwenen. Een goede bescherming en herstel van onze zee en het zeeleven zijn daarom dringend nodig. Gelukkig zijn er volop kansen om de rijkdom van de Noordzee te laten terugkeren. Daarom werkt ARK samen met het Wereld Natuur Fonds (WWF) actief aan het herstel van de Noordzeenatuur.

Op weg naar een rijke en levende Noordzee
Op weg naar een rijke en levende Noordzee

Iedereen wil een stukje Noordzee

Onze Noordzee lijkt groot, maar in het Nederlandse deel is het toch behoorlijk druk. Er zijn windparken en daarvan zullen er steeds meer komen. Duizenden schepen doorkruisen de Noordzee elke dag. Vissers vangen er hun vis. Er wordt naar olie en gas geboord. Er wordt zand gewonnen. Defensie houdt er oefeningen. En zo wordt er op bijna elke kilometer van die immense oppervlakte aanspraak gemaakt door diverse partijen. ARK wil samen met WWF en met alle partijen die op zee actief zijn de weg inslaan naar een rijke en levende Noordzee. Een rijke Noordzee garandeert een overvloed aan gezonde vis en blijft een duurzame voedselbron voor de toekomst. Een gezonde Noordzee draagt bij aan het welzijn van Nederlandse kustbewoners en is een bron van inkomsten voor recreatie en toerisme. We zetten in op actief herstel en laten tegelijkertijd zien hoe verrassend vol leven die groenige ondiepe zee zit!

Actief herstel van schelpdierriffen door middel van het plaatsen van afbreekbare rifstructuren blijkt heel goed te werken (Foto: Udo van Dongen, Bureau Waardenburg)
Actief herstel van schelpdierriffen door middel van het plaatsen van afbreekbare rifstructuren blijkt heel goed te werken (Foto: Udo van Dongen, Bureau Waardenburg)

Groots en rijk ecosysteem met enorme potentie

De Noordzee is verrassend rijk aan voedingsstoffen. Een hectare Noordzee heeft bijvoorbeeld een veel hogere productie dan een hectare akker op het land. Er worden door algen in het water onder invloed van zonlicht veel meer suikers geproduceerd. Kringlopen van mineralen zijn op zee groots en rijk. Voortplanting onder water gaat in grootse hoeveelheden, vissen leggen duizenden eitjes, schelpdieren zoals oesters miljoenen. Die vitaliteit en veerkracht geven de Noordzee een enorme potentie en maken herstel van de Noordzeenatuur daadwerkelijk mogelijk.

Schelpdierbanken
Schelpdierriffen zijn de kraamkamers van de Noordzee

Werken aan nieuwe schelpdierriffen

Hoe bouwen we aan een Noordzee waar de natuurlijke vitaliteit en rijkdom van het zee-ecosysteem niet ondergraven wordt door de vele functies die de Noordzee heeft? Door samen te werken en op zoek te gaan naar win/win-situaties. Door natuurlijke processen te bevorderen en het werk te laten doen. Daarom zet ARK zich onder meer in voor herstel van schelpdierriffen. De bodem van onze Noordzee was een eeuw geleden nog voor 30% bedekt  met riffen gevormd door oesters en mosselen. Die riffen vormden door hun functie als kraamkamer en schuilplek het fundament voor een rijke variatie aan andere levensvormen. Maar de schelpdierriffen filterden ook het water schoon en waren ook van waarde bij de kustverdediging. Omdat deze riffen een belangrijke bijdrage leveren aan een robuuster, rijker en completer ecosysteem brengen we de platte oester terug de Noordzee in. Zo laten we nieuwe schelpdierriffen ontstaan.

 

Terugkeer van haaien en roggen

ARK zet zich ook in voor roggen en haaien. Zowel het aantal soorten als het aantal individuen zijn de laatste honderd jaar aanzienlijk afgenomen. En dat merk je, want ze hebben een onmisbare rol in het voedselweb onder water. Ze hebben als grote roofdieren veel invloed op de soortensamenstelling van de visgemeenschappen in zee. Roggen en haaien zijn bij uitstek ambassadeurs en zijn graadmeters voor de mate van gezondheid van de Noordzee. Deze bijzondere dieren verdienen een helpende hand bij hun terugkeer. Als zij terugkeren, betekent het dat het de goede kant opgaat met de Noordzeenatuur.

De vleet is een reuzenrog die we graag terug willen krijgen in de Nederlandse Noordzee
De vleet is een reuzenrog die we graag terug willen krijgen in de Nederlandse Noordzee (Foto WWF/Peter Verhoog)