U bent hier

Drielandenpark

ARK werkt in het Drielandenpark in de gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem, langs de Geul én de Gulp in Nederland en België en in het RivierPark Maasvallei aan de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Het Drielandenpark is het grensgebied van Nederland, Duitsland en België in en rond de stedenring Aken, Luik, Maastricht, Hasselt, Sittard en Heerlen. Het is een heuvelachtige streek in het stroomgebied van de Maas, rijk aan beken, bronnen, (helling)bossen en kleinschalig cultuurlandschap. Akkers, graslanden en boomgaarden worden hier van oudsher begrensd door hagen, graften en holle wegen. In de regio liggen tal van oude watermolens, hoeves, kloosters en kastelen. Er wordt gesproken in drie talen - Duits, Frans en Nederlands- en nog meer dialecten.

Drielandenpark
Kaart Drielandenpark

De natuur van het Drielandenpark profiteert in hoge mate van de Ardennen en de Eifel op de achtergrond. Roofdieren zoals lynx, wilde kat en boommarter, maar ook waterdieren zoals bever én tal van insecten en wilde planten weten het Drielandenpark vanuit het laaggebergte te bereiken, via beekdalen, bossen en bosschages. Tegelijk zijn er ook barrières die deze vrije uitwisseling verhinderen, zoals snelwegen, spoorwegen, kanalen, steden, industriegebieden en grootschalige landbouwgebieden. Logisch, in een bedrijvige regio met een paar miljoen inwoners.

Binnen het Drielandenpark werken overheden, toeristische organisaties en natuurorganisaties samen voor het behoud en de verdere ontwikkeling van deze groene long in stedelijk gebied. Een belangrijk aandachtspunt is het verbeteren van de natuurverbindingen, ook over de landsgrenzen heen. Daar hebben flora, fauna én de recreant baat bij, die wandelend of fietsend grenzeloos van het heuvellandschap genieten wil.

RivierPark Maasvallei

Sinds 1989 is ARK als mede-initiatiefnemer betrokken bij de natuurontwikkeling langs de Grensmaas. Dit traject van de Maas, op de grens van Nederland en Vlaanderen, vormt de centrale ader van het RivierPark Maasvallei. Lange tijd beheerde ARK voorbeeldgebieden langs deze grindrivier en tot op de dag van vandaag verzorgen we veldlessen en excursies langs de ruigste rivier van Nederland.

Gemeenten Vaals en Gulpen-Wittem

Sinds 2011 werkt ARK in de gemeente Vaals en in de gemeente Gulpen-Wittem aan gebiedsontwikkeling. Dit gebeurt in het kader van het provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de Provincie Limburg (PMJP). In dit project zitten ook enkele soortbeschermingsplannen, waaronder dat van de hazelmuis en roofdieren zoals wilde kat.

Euregio Maas-Rijn

Tussen 2010 en 2014 was ARK partner in het Interegproject ‘Habitat Euregio’. Dit project strekt zich uit over de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het Drielandenpark ligt in het centrum van de Eurregio Maas-Rijn.

Geuldal

Dankzij de Nationale Postcode Loterij werkte ARK tussen 2014 en 2018 aan het project 'Geuldal, catwalk voor Europese topnatuur'. Het accent van dit project lag in het Waalse deel van het Geuldal. Hier werkten we samen met Waalse partners aan het veiligstellen en ontwikkelen van de corridor tussen Eifel en Ardennen en Zuid-Limburg. De weelderige natuurontwikkeling in het Wormdal was hierbij een inspiratiebron.

Gulpdal

Vanaf 2018 gaat ARK aan de slag om het Gulpdal klimaatbestendiger te maken, mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Door de hellingen en oevers langs de Gulp hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug te geven kan het water langer vastgehouden worden. Wallonië, Vlaanderen en Nederland werken samen aan een duurzame waterhuishouding waar mens, natuur én landschap van profiteren.

11 km

Gerelateerde activiteiten

Nieuwsberichten | Drielandenpark

Een beetje struiner heeft modder aan zijn voeten
12-02-2020

Een juf met een gouden randje

ARK organiseert al meer dan 25 jaar ‘veldlessen’ voor basisschoolklassen. Dit doen we rondom de natuurprojecten die we uitvoeren. Op die manier raken kinderen vertrouwd met de...
Landschap bij Vaals
17-12-2019

Grote ruil van natuurgronden in Limburg

Staatsbosbeheer, Stichting het Limburgs Landschap, Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling en het Elisabeth Strouven Fonds gaan 365 hectare natuurgrond ruilen. Doel is om de...

Drielandenpark | Dieren

Partners

Onder de aandacht

Jonge kuddewaakhonden

Samen leven met wolven

Voor de wolf zelf hoeven we niet al te bang te zijn. Daarvoor is de wolf zelf te bang voor mensen. Wel moeten we ons vee, en dan met name onze schapen, beter gaan beschermen dan we tot nu toe gewend zijn. Dat is niet alleen voor de wolf noodzakelijk, maar ook om dode schapen door honden, vossen en die andere nieuwkomer, de goudjakhals, te voorkomen. Eigenlijk is het wettelijk verplicht dat een diereigenaar zijn huisdieren beschermt tegen roofdieren door een deugdelijke afrastering, maar in de praktijk gebeurt dit nog maar weinig.

ARK wil daar verandering in brengen. Allereerst door samen met van Bommel Faunawerk en BIJ12/Faunafonds een rapport en brochure uit te brengen met internationaal bewezen wolfwerende preventiemaatregelen. Schrikdraad en/of kuddewaakhonden zijn hierbij bewezen effectief en houden ook de andere schadeveroorzakers tegen.

Kuddewaakhonden

In opdracht van BIJ12 zijn ARK Natuurontwikkeling en Van Bommel Faunawerk een pilot gestart op de Sallandse Heuvelrug met schapenhouder André Kühn om ervaring op te doen met de inzet van kuddewaakhonden in Nederland. Zijn schapen grazen in natuurgebieden van Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. De kuddebewakers, die Kühn inzet,lees verder