U bent hier

Aanjagers van wilde natuur

ARK is aanjager van wilde natuur. We werken aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang kunnen gaan. Ruimte voor natuurlijke processen resulteert in een ongekende rijkdom aan landschappen en de daarbij horende flora en fauna. Verbindingen tussen natuurkernen bieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en zich aan te passen aan veranderingen in klimaat en ruimtegebruik.

Economische en maatschappelijke inbedding van natuur is essentieel. Grote natuurgebieden kunnen miljoenen aan inkomsten genereren. Activiteiten als delfstofwinning, waterbeheer, stedenbouw en gezondheidszorg kunnen goed samengaan met natuurontwikkeling. Recreatie, toerisme en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen zorgen voor sterke lokale economieën.

Natuur is spannend, aantrekkelijk en verhoogt de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving. Miljoenen mensen recreëren in en rond de natuur. Voor kinderen zijn natuurgebieden een uitdagende speelplek waar ze zich motorisch en geestelijk verder kunnen ontwikkelen.

ARK werkt zoveel mogelijk praktijk- en uitvoeringsgericht. We willen laten zien wat er kan. ARK initieert en organiseert gebiedsontwikkelingen waarin nieuwe natuur bijdraagt aan zowel het ecologische als sociaaleconomisch functioneren van de regio. Daarom zoeken we de samenwerking met andere maatschappelijke belangen, maakt natuurbeleving met veldonderwijs een belangrijk deel uit van de actieve communicatie en is toegankelijkheid essentieel voor de beleving van natuurgebieden. ARK treedt ook op als eigenaar en beheerder van gronden. Permanent eigendom en beheer is echter geen doel; ARK draagt de gronden en het beheer na de eerste jaren over aan partners.

Als innovatieve natuurorganisatie willen we laten zien hoe maatschappelijke veranderingen voortdurend leiden tot nieuwe kansen voor natuur en landschap. In Nederland en Europa. We stimuleren mensen om die kansen te pakken, vanuit de overtuiging dat meer ruimte voor de natuur in ons denken en handelen de kwaliteit van leven vergroot. Voor mens en natuur.