U bent hier

Brabants Goud in Het Groene Woud

Tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch ligt Nationaal Landschap Het Groene Woud. Het Groene Woud bestaat uit heiden, moerassen, vennen en bovenal bijzondere natte bossen op leemgrond. De natuurkern van Het Groene Woud is ongeveer 7.500 hectaren groot en ligt in de provincie Noord-Brabant. ARK Rewilding Nederland is al enkele jaren actief in Het Groene Woud. Samen met Brabants Landschap brachten we hier in 2017 het edelhert terug na ruim anderhalve eeuw afwezigheid, in een gebied aan weerszijden van de natuurbrug over de A2 tussen Best en Boxtel.

Verbinden van natuurgebieden

ARK werkt onder de noemer 'Brabants Goud in Het Groene Woud' aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Dit is een netwerk van al bestaande, maar ook nieuwe natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. ARK spant zich in om deze ontbrekende percelen, die vaak nog in agrarisch gebruik of eigendom van particulieren of bedrijven zijn, aan te kopen, om te zetten naar natuur en tijdelijk te beheren. Via ruilingen wordt meteen ook de agrarische structuur versterkt. ARK werkt hierbij nauw samen met grondeigenaren, overheden, agrariërs en landschapsorganisaties.

Het Groene Woud
Het Groene Woud

gebieden

In Het Groene Woud richten we ons op de volgende deelgebieden:

Sinds 1 februari 2022 heeft ARK al meer dan 250 hectare verworven, met daarbij belangrijke aankopen in De Geelders, het Dommeldal en de Beerze.

Tijdelijke gast

ARK werkt tijdelijk in, en ten dienste van het gebied. Alles is er op gericht om de komende vijf jaren samen met de streek nieuwe natuur te ontwikkelen en te realiseren. Dat moet er voor zorgen dat gerealiseerde natuurdoelen ook op de lange termijn geborgd zijn bij lokale overheden, terreinbeheerders, agrariërs en andere belanghebbenden in het gebied. In die tijd houden we nauw contact met grote terreinbeheerders, de beoogde partijen die na afloop de gronden overnemen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over gebiedsontwikkeling in Het Groene Woud? Neem dan contact op met ARK-projectleider Ger van den Oetelaar in Liempde, e-mail: ger.vandenoetelaar@ark.eu, telefoon: 06-2044 7518.

Bent u grondeigenaar en wilt u de (nabije) toekomst van uw perceel bespreken? Neem dan contact op met rentmeester Dirk Meijs in Lennisheuvel, e-mail: dirk@meijs-rentmeesterskantoor.nl, telefoon: 06-2003 8155.

Kleine ijsvogelvlinder
Kleine ijsvogelvlinder

Nú investeren in natuur, zekerheid voor de toekomst

Door het oplossen van ontbrekende verbindingen kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden en worden de leefomstandigheden voor planten en dieren bevorderd. Iets wat door klimaatverandering steeds belangrijker wordt. Dieren moeten zich bijvoorbeeld kunnen verplaatsen om genoeg voedsel te kunnen blijven vinden en zich voort te planten. Maar het Natuurnetwerk Brabant is er niet alleen voor planten en dieren, ze is er ook voor mensen. Natuur biedt volop mogelijkheden voor leuke activiteiten, draagt bij aan onze gezondheid en helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien schept natuur ook kansen voor ondernemers die natuur en hun bedrijf willen combineren.

Wat betreft natuurdoelen gaan we voor maximaal resultaat, maar we koppelen het natuurverhaal tevens aan andere maatschappelijke belangen. Met een integrale aanpak kijken we over de grenzen van sectorale belangen heen. De problemen van de ene partij blijken daarbij door de ander te kunnen worden opgelost, of het nu om duurzaam waterbeheer, betere landbouwkavels, recreatieve toegankelijkheid of aaneensluiting van natuurgebieden gaat. Dat verklaart voor een belangrijk deel het succes van de integrale gebiedsontwikkeling die we met alle partners realiseren.

Snelle handelswijze, zichtbare resultaten

ARK richt zich op verwerving van kavels die nog in bezit zijn van derden, zoals particulieren of agrarische ondernemers. We inventariseren de wensen van eigenaren en boeren en als de ruilende partijen het eens zijn, kunnen we snel handelen. We kunnen stap voor stap werken waardoor snel resultaten zichtbaar worden in het veld. Maatwerk zorgt voor intensief persoonlijk contact en een goede prijs voor grondeigenaren.

ARK heeft veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van nieuwe natuur in het Drielandenpark en Kempen~Broek in Limburg. Hier is het gelukt om het proces veel sneller en ook goedkoper uit te voeren. In enkele jaren tijd zijn vele honderden hectaren grond van eigenaar verwisseld. Op 50% is nieuwe natuur gerealiseerd, via de andere 50% is de structuur van landbouwgronden verbeterd. De samenwerking met vastgoedondernemers, boeren en particuliere eigenaren blijkt vier keer sneller en twee maal goedkoper uit te werken dan bij klassieke landinrichtingsprojecten.

Klik hier voor de nieuwsbrief van De Geelders & het Dommeldal