U bent hier

Koning van het Groene Woud

Tussen Tilburg, Eindhoven en 's-Hertogenbosch ligt Het Groene Woud. Samen met ARK heeft Brabants Landschap het edelhert hier teruggebracht na ruim anderhalve eeuw afwezigheid. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met Streekorganisatie Het Groene Woud en werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Het Groene Woud bestaat uit heiden, moerassen, vennen en bovenal bijzondere natte bossen op leemgrond. De natuurkern van Het Groene Woud is ongeveer 7500 hectare groot en ligt in de provincie Noord-Brabant. Momenteel wordt in overleg met de streek gewerkt aan uitbreiding van het edelhertengebied in Het Groene Woud.

Het Groene Woud
Het Groene Woud

Koning van het woud

Edelherten horen oorspronkelijk thuis in de Brabantse natuur en zijn zelfs een onmisbare schakel door hun rol als grote planteneter. Het Groene Woud is van nature een vruchtbare streek, die zeer aantrekkelijk is voor edelherten. Brabants Landschap heeft daarom besloten edelherten terug te brengen in haar eigen gebieden in het hart van Het Groene Woud. Om precies te zijn in de Scheeken tussen Best en Liempde. Samen met ARK is een start gemaakt met de terugkeer van het edelhert in Het Groene Woud.

De Scheeken vormt samen met het naastgelegen natuurgebied De Mortelen het grootste landschapsreservaat van Brabant. In 2005 is hier al een natuurbrug over de snelweg A2 aangelegd die de gebieden met elkaar verbindt. Grote en kleine dieren maken gebruik van de brug die maar liefst 50 meter breed is; van ree, das en steenmarter tot hazelworm, kamsalamander en vlinders. Sommige dieren steken er niet alleen over, maar hebben er zelfs hun leefgebied van gemaakt.

Terugkeer van het edelhert in Brabant

De terugkeer van het edelhert in Brabant vond plaats op 6 maart 2017 en is betaald door Brabants Landschap. Die dag zijn 13 edelherten, 4 herten en 9 hindes uitgezet in een omheind gebied van 300 hectare. Vanaf dat moment hebben ook bezoekers de mogelijkheid om de ‘koning van het woud’ te observeren. Deze startgroep is een natuurlijk aantal van een kleine groep edelherten in het wild. De groep kan nog langzaam groeien tot een mooie groep edelherten die past in het gebied. In juni 2017 zijn ook de eerste edelhertkalfjes geboren.

Het edelhert is terug in Brabant. Foto: James van Leuven
Het edelhert is terug in Brabant. Foto: James van Leuven

Een oeroud patroon

Edelherten hebben eeuwenlang in Nederland geleefd. Door jacht en het verdwijnen van hun leefomgeving verdwenen de laatste wilde edelherten. Op de Veluwe keerden edelherten al lang geleden terug en recenter ook in de Oostvaardersplassen en in het Weerterbos. Edelherten zorgen voor meer leven in het landschap met hun specifieke gedrag en graasgewoonten. Ze grazen bij voorkeur in de overgangszones van bos naar open gebied. Met hun graasgedrag vormen ze onnatuurlijk scherpe perceelranden om tot brede overgangszones die rijk zijn aan structuur (mozaïekzomen). Zulke natuurlijke overgangen zijn bijzonder rijk aan planten en dieren. Doordat edelherten graag liggen te rollen in modderbaden die ze maken en met hun gewei langs bomen ‘vegen’, maken ze letterlijk plaats voor tal van andere dier- en plantensoorten.

De edelherten worden losgelaten.

Betekenis voor recreatie en toerisme

In gebieden waar edelherten voorkomen profiteert een reeks van toeristisch-recreatieve ondernemingen zoals hotels, bed- and breakfasts, campings en excursiebureau’s direct of indirect van hun aanwezigheid. Herten oefenen grote aantrekkingskracht uit op recreanten, kinderen, fotografen. Daar komt bij dat ze een spectaculair en heel zichtbaar en hoorbaar bronstritueel hebben. Wandelen, fietsen of kamperen in een omgeving waar edelherten leven, is een belevenis voor jong en oud. De Veluwe en de Ardennen danken een deel van hun bekendheid aan de herten die er leven. De bronsttaferelen trekken jaarlijks veel bezoekers. Net als in die streken kan het hert in Het Groene Woud uitgroeien tot hét natuursymbool. Eén van de poorten is tot het edelhertengebied is het informatiecentrum D'n Liempdsen Herd in Liempde.

Edelhert
Edelhert

Natuurbrug over het spoor

Om mogelijk te maken dat edelherten in meer delen van Het Groene Woud hun rol als grote grazer kunnen vervullen, treffen overheden, natuurorganisaties en andere organisaties diverse voorbereidingen. Een van de belangrijkste is de aanleg van een ecoduct over de spoorlijn tussen 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Deze natuurbrug, die door ProRail gebouwd wordt, zorgt dat groot en klein wild veilig kan oversteken. Deze nieuwe natuurbrug krijgt net als de brug over de A2 een breedte van 50 meter.

Zelf op pad

Het Groene Woud is en blijft vrij toegankelijk op wegen en paden. Op de website van Brabants Landschap is nu al meer informatie te vinden voor een bezoek aan het gebied.