U bent hier

Rapport Herstel Schelpdierbanken 2017

24-04-2018|DOORARK Rewilding Nederland

Het pilotproject Schelpdierbanken publiceerde het onderzoeksverslag van het tweede jaar praktijkproeven om wilde oester- en mosselbanken te herstellen. Een belangrijk resultaat was dat er op en rond de schelpdierbank bij de Brouwersdam 60% meer soorten voorkomen dan op de naastgelegen zandbodem. In het rapport van 2016 werd de vondst van deze natuurlijke bank al gemeld, maar dit jaar werd ontdekt dat de bank vier keer zo groot was als eerst gedacht. Voor zover bekend is het de enige plek in de Noordzee waar een natuurlijke schelpdierbank met platte oesters voorkomt. Hoogstwaarschijnlijk komen de oesterlarven die deze bank gevormd hebben uit het Grevelingenmeer. Ook werd er in 2017 aangetoond dat er larven aanwezig zijn in het water in de buurt van deze schelpdierbank, wat aangeeft dat de bank zich voortplant.

Verdere resultaten over de  proeflocaties en experimenten van het project in de Voordelta, lees je in het (Engelstalige) rapport ‘Shellfish bed restoration pilots’. ARK Natuurontwikkeling werkt samen met het Wereld Natuur Fonds aan dit project. Partners van dit project zijn Bureau Waardenburg, Wageningen Marine Research en Sas Consultancy (het Platte Oester Consortium (POC)).

Vooruitblik 2018

Door middel van het pilotproject Schelpdierbanken willen we leren hoe schelpdierbanken een zetje te geven om zich te kunnen ontwikkelen op nieuwe plekken. In 2018 gaan we door met het vergaren van praktijkkennis en -ervaring over een methode daarvoor. Daartoe worden twee proeflocaties toegevoegd, namelijk in de Bollen van de Ooster in de Voordelta en in de Borkumse Stenen in de Noordzee.

Schelpdierbanken als bron van leven

Herstel van schelpdierbanken is een belangrijk onderdeel om het leven onder water weer te laten floreren. Schelpdieren filteren het zeewater en vormen een rust- en paaigebied voor vissen als schol, kabeljauw en zeebaars. Die trekken weer haaien, roggen,  bruinvissen en zeehonden aan, maar ook vogels als de zeldzame zwarte zee-eend. De harde ondergrond vormt ook een plek waar bijvoorbeeld de dodemansduim, een zacht koraal, zich op kan vestigen. Haaien, roggen, kleinere vissen en ook sepia (een inktvis) kunnen er hun eieren op afzetten.

Droomfondsproject haringvliet

Het pilotproject Schelpdierbanken is onderdeel van het Droomfondsproject Haringvliet. Daarbij werken zes organisaties, waaronder WNF en ARK, met steun van de Nationale Postcode Loterij samen om het stroomgebied van het afgesloten Haringvliet weer tot leven wekken. Pal onder Rotterdam ontwikkelen zij op de grens van rivier en zee een uniek natuurgebied en toeristische trekpleister waar iconische dieren als de zeearend, steur, bruinvis en witsnuitdolfijn zich kunnen vestigen

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een LIFE-bijdrage van de Europese Unie en de Nationale Postcode Loterij.