U bent hier

Wisent Maashorst

Sinds maart 2016 leven er wisenten op de Maashorst. De startkudde van elf dieren leven in een gebied van 200 hectare. Naar verwachting zal begin 2017 het leefgebied vergroot en bovendien opengesteld worden. De Maashorst is het eerste gebied waar vanaf dat moment wisent, wild rund en paard samen leven in één gebied.

Reportage Omroep Brabant, wisent op de Maashorst

‘Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en robuuste natuur’. Met deze ambitie in het achterhoofd hebben de Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en het Waterschap in 2015 afspraken gemaakt over de inrichting en het beheer van natuurgebied De Maashorst. Eén van de aansprekende onderdelen is de inzet van de wisenten, taurossen en exmoorpony's als grote grazers.

Van het Kraansvlak naar de Maashorst

Acht wisenten zijn afkomstig uit het Kraansvlak in de Kennemerduinen, waar sinds 2007 een kudde wisenten leeft. Drie dieren zijn afkomstig uit Duitse wisentgebieden. De startkudde bestaat uit drie stieren en acht koeien.

Daarna starten begeleide excursies. Naar verwachting is het wengebied van de wisenten in het voorjaar van 2017 weer vrij toegankelijk voor publiek. Tot die tijd zijn de wisenten te zien vanaf een aantal plekken langs het raster. Aan de Udensedreef is hiervoor een uitkijkpunt ingericht. Op de website allemaalmaashorst.nl staat informatie over parkeren en wandelingen naar het leefgebied van de wisenten.

Kaart wisent Maashorst met wandelroutes

WIE MAAKTE DE KOMST VAN DE WISENT MOGELIJK?

De komst van de wisenten is mogelijk gemaakt door de vier Maashorstgemeenten, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling en door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.
Professionele kuddebeheerders van Free Nature houden samen met vrijwilligers toezicht op de dieren. De wisenten werden beschikbaar gesteld door de European Wildlife Bank van Rewilding Europe uit het Wisentproject Kraansvlak van PWN en ARK Natuurontwikkeling; ook de Duitse wisentgebieden Kropp en Springe stelden wisenten beschikbaar.