U bent hier

zoekresultaten

6-04-2022

Raventamtam als wolventomtom

Relevantie : 1

Meer dan honderddertigduizend foto’s uit wildcamera’s bekeken ze. Tijmen en Annemarie die vorig jaar stage liepen bij ARK. Ook in het veld zagen ze: raven wijzen elkaar de weg naar verse kadavers. Lees hier een stuk uit hun verslag.

LEES VERDER
7-04-2022

Wilde Kat sluipt heimelijk door het Zuid-Limburgse Klingendal

Relevantie : 1

Tijdens cameraval-onderzoek van ARK Natuurontwikkeling in het natuurgebied Klingendal, is onlangs een Wilde kat in beeld gekomen. Een mooie “vangst”, want de aanwezigheid van de Wilde kat in dit gebied was tot nu toe nog niet bekend!

LEES VERDER
7-04-2022

Wild zwijn geeft impuls aan natuurontwikkeling in Kempen~Broek

Relevantie : 1

ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en Universiteit Utrecht brengen kansen en knelpunten in beeld

 

LEES VERDER
14-04-2022

Nieuwe meesters en juffen de natuur in

Relevantie : 1

“Ik heb normaal niet zoveel met buitenles geven, maar deze activiteit heeft mijn ogen wel geopend.”, aldus een PABO-student. En zij was niet de enige die er zo tegenaan keek.

LEES VERDER
14-04-2022

Excursie grote grazers Kleine Willemswaard

Relevantie : 1

Op pad met Wouter Deelen (FREE Nature), kuddebeheerder van de Schotse Hooglanders . In deze excursie wordt speciaal ingegaan op de runderen in de Kleine Willemswaard bij Tiel en waarom juist zij hier leven.

LEES VERDER
14-04-2022

Kennis- en innovatieprogramma ‘NL2120 Het Groene Verdienvermogen’ van start

Relevantie : 1

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om onze aanpak van water- en landbouwvraagstukken. Investeringen in deze sectoren vormen een belangrijk deel van ons nationaal verdienvermogen. Nu en in de toekomst.

LEES VERDER
11-05-2022

Intentieovereenkomst ARK en Cycas Capital

Relevantie : 1

Cycas Capital en ARK Natuurontwikkeling hebben een intentieovereenkomst gesloten om te gaan samenwerken op het gebied van natuurontwikkeling, te starten in het gebied de Geelders.

LEES VERDER
26-04-2022

'Zwemt dat hier, joh?' Trekvissen in Rotterdam

Relevantie : 1

Wat is de overeenkomst tussen de kleine stekelbaars en de reusachtige steur? Ze verkassen in hun leven van zoet naar zout water en weer terug. Overal in Nederland stuiten ze op dijken, dammen en sluizen. Behalve… in Rotterdam! Hier ligt de enige open verbinding tussen Noordzee en Rijn.

LEES VERDER

Pagina's