U bent hier

zoekresultaten

21-05-2021

Twee wisentkalfjes geboren op Bevrijdingsdag

Relevantie : 1

Hoewel veulens en kalveren door het hele jaar heen geboren worden, is de geboortepiek bij de meeste grazers in het voorjaar. Bij wisenten start het geboorteseizoen iets later, vanaf eind mei.

LEES VERDER
2-06-2021

Nederlandse wisenten losgelaten in Denemarken

Relevantie : 1

Een groep van zeven Europese bizons is met succes vrijgelaten in Lille Vildmose, een groot natuurgebied in Denemarken. De dieren die ook wel bekend zijn als wisenten, zijn afkomstig uit verschillende natuurgebieden in Nederland.

LEES VERDER
27-05-2021

Alleen otters mogen door de Ooijse Graaf om te vissen

Relevantie : 1

In de Ooijpolder bij Nijmegen ligt de Ooijse Graaf. Het rietmoeras in deze oude arm van de Waal is verdroogd en dichtgegroeid. ARK heeft het gebied twee jaar geleden aangekocht om het gebied weer nieuw leven in te blazen.

LEES VERDER
1-06-2021

Voor het eerst zeldzame elften uitgezet in Nederland

Relevantie : 1

In de Waal bij Nijmegen zijn op 1 juni voor het eerst in Nederland elften uitgezet. De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen.

LEES VERDER
1-06-2021

Nature Bit: Rewilding op de Veluwe

Relevantie : 1

Kennismaken met rewilding op de Veluwe voor jongeren van 18-30 jaar. Georganiseerd door Nature Bits van IVN en in samenwerking met ARK.

LEES VERDER
6-06-2021

Instellen wolvenvrije zones is geen valide optie

Relevantie : 1

Met enige regelmaat klinkt de oproep om grotere gebieden of zelfs een hele provincie als wolvenvrij terrein aan te merken, zoals het recente voorstel voor een wolvenhek in Friesland.

LEES VERDER
3-06-2021

Diepgang, context en de nodige sjeu

Relevantie : 1

Met veel kunst en vliegwerk is het gelukt om op 20 mei 2021 met zo’n 100 studenten van de Wageningen Universiteit coronaproof op pad te gaan langs de Oosterschelde en de Noordzee. En zo kleur te geven aan wat in theorie op de opleiding wordt aangereikt.

LEES VERDER
3-06-2021

Eerste stap bescherming wilde oesterrif in Zeeland

Relevantie : 1

Het oesterrif in de Voordelta is met ingang van 2 juni 2021 tijdelijk beschermd tegen bevissing door een wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij.

LEES VERDER
7-06-2021

Zeldzame Gele Zegge profiteert van herstel Limburgs kalkmoeras

Relevantie : 1

In het Eyserbeekdal op het landgoed van kasteelhoeve Cartils in het Zuid-Limburgse Mergelland, komt kalkmoeras tot ontwikkeling door de afgraving en vernatting van voormalige agrarische graslanden. Een van de soorten die van het moerasherstel profiteert, is de gele zegge (Carex flava).

LEES VERDER
8-06-2021

Schoolkinderen en studenten ontdekken Rotterdamse oase

Relevantie : 1

Op het Rotterdamse Eiland van Brienenoord komt meer ruimte voor getijdennatuur, net als op veel andere plekken in en om deze havenstad. De werkzaamheden zijn nog volop aan de gang: vrachtwagens rijden af en aan,

LEES VERDER

Pagina's