U bent hier

zoekresultaten

23-04-2014

Postcode Loterij

Relevantie : 1

Over de Nationale Postcode Loterij – samen maken we het verschil   

LEES VERDER
23-04-2014

Klimaatbuffers

Relevantie : 1

Nederland moet rekening houden met de effecten van klimaatverandering op de economie, de gezondheid, de natuur en de veiligheid. Het gaat daarbij zowel om het opvangen van toenemende wateroverlast en watertekorten als om het temperen van hittegolven in steden.

LEES VERDER
23-04-2014

Delfstofwinning

Relevantie : 1

Door een praktische werkwijze kunnen duizenden hectare Nederlandse natuur worden ontwikkeld, met een sterke en onafhankelijke financiering vanuit de verkoop van zand, grind, mergel of klei.

LEES VERDER
23-04-2014

Verborgen Valleien

Relevantie : 1

Natuur en mergelwinning lijken elkaars tegenpolen. Mergelgroeves worden gezien als ‘littekens in het landschap’ die zo snel mogelijk moeten worden verborgen. Groeves krijgen een verplichte afwerking en zijn zelden toegankelijk.

LEES VERDER
23-04-2014

Waterwinning

Relevantie : 1

In waterwingebieden is water het belangrijkst. Het mag niet vervuild worden met bijvoorbeeld meststoffen of chemicaliën. Wat wel goed samengaat is waterwinning en natuur.

LEES VERDER
23-04-2014

Smart Rivers

Relevantie : 1

“Er bestaan volop kansen voor rivierverruiming. Maar alleen een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie biedt een garantie voor veiligheid en kwaliteit in het rivierengebied van de toekomst”.

LEES VERDER
23-04-2014

Cyclisch Beheer

Relevantie : 1

Langs de grote rivieren in Nederland gaan veiligheidsmaatregelen en winning van klei, zand en grind hand in hand met natuurontwikkeling. Delfstoffenwinning schept ruimte voor water, maar biedt ook nieuwe kansen voor lang verdwenen natuur in de uiterwaarden.

LEES VERDER
23-04-2014

Tijdelijke Natuur

Relevantie : 1

In Nederland zijn tienduizenden hectare grond door overheden of projectontwikkelaars aangekocht voor woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen of ontgrondingen.

LEES VERDER
23-04-2014

Kustbescherming

Relevantie : 1

zandmotoren

LEES VERDER
23-04-2014

Toerisme en Recreatie

Relevantie : 1

De realisatie van een natuurgebied wordt soms gezien als een dure hobby ten koste van productieve landbouwgrond. Maar de ontwikkeling van een natuurgebied blijkt een investering met een belangrijke economische betekenis.

LEES VERDER

Pagina's