U bent hier

zoekresultaten

23-04-2014

Onderbroken Begrazing

Relevantie : 1

Grote aantallen jonge boompjes in een begrazingsterrein zijn vaak terug te voeren op onderbroken begrazing: grazers creëerden eerst de omstandigheden waarin bomen makkelijk kiemen, maar daarna valt hun remmende invloed op de ontwikkeling van die boompjes plotseling weg.

LEES VERDER
23-04-2014

Mozaïeklandschap

Relevantie : 1

Land- en bosbouw exploiteerden eeuwenlang de natuur. In grote delen van Europa leidde dit tot een scherpe scheiding tussen grasland en bossen. Grasland wordt nog altijd zó intensief begraasd en gehooid, dat er geen jonge struiken of bomen kunnen groeien.

LEES VERDER
23-04-2014

Herstel Van Dynamiek

Relevantie : 1

Ons beeld van bos is sterk bepaald door wat we er zelf van gemaakt hebben. De vraag rijst hoe bossen er uit zouden zien, als dynamische processen daarop weer invloed hebben.

LEES VERDER
1-11-2020

Natuurlijke begrazing

Relevantie : 1

Oorspronkelijk kwamen in West-Europa tienduizenden plant- en diersoorten voor. Die variatie was voor een groot deel te danken aan begrazing door grote planteneters als herten, paarden, zwijnen, runderen en hun voorlopers. Deze natuurlijke begrazing droeg bij aan de grote variatie in landschappen: graslanden, ruigtes, struwelen, bossen en alle overgangen daartussen.

LEES VERDER
23-04-2014

Waarom Begrazing

Relevantie : 1

Duizenden planten- en diersoorten zijn direct of indirect afhankelijk van grote grazers en met de natuurlijke begrazing mee geëvolueerd. Zij hebben zich aangepast aan de begrazingspatronen van de grazers, hun mest, of de grazers zelf (roofdieren, parasieten).

LEES VERDER
23-04-2014

Zomer en Winter

Relevantie : 1

In het verleden kozen grazers altijd de meest gunstige gebieden om te verblijven. In de zomer de voedselrijke overstromingsvlaktes van rivieren en de kwelders en ’s winters en in het voorjaar droge, maar schrale en voedselarmere gronden om daar de natte tijd door te brengen.

LEES VERDER
23-04-2014

Bever

Relevantie : 1

ARK bracht samen met tal van partners zoals het Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Limburg Landschap de bever terug naar de Gelderse Poort en het Limburgse Maasdal. Vanaf 1994 werden de eerste bevers vrijgelaten in de Gelderse Poort.

LEES VERDER
23-04-2014

Edelhert

Relevantie : 1

Edelherten brengen meer leven in het landschap met hun gedrag en graasgewoonten. Ze horen er oorspronkelijk in thuis en zijn zelfs een onmisbare schakel. Dat zit in kleinere zaken, zoals hun eigenschap om in de bodem te ‘zoelen’ en met hun gewei langs bomen te ‘vegen’.

LEES VERDER
23-04-2014

Paard

Relevantie : 1

koniks

LEES VERDER
23-04-2014

Rund

Relevantie : 1

wilde runderen

LEES VERDER

Pagina's