U bent hier

zoekresultaten

23-04-2014

Bomen In De Beek

Relevantie : 1

Op sommige oevers van onze rivieren en beken groeien weelderige ooibossen van eiken, iepen en populieren. Door het afkalven van die oevers storten soms grote bomen in het water.

LEES VERDER
23-04-2014

Hoogwaterbestrijding

Relevantie : 1

De waterhuishouding in Nederland is een permanente bron van zorg. Met het veranderende klimaat en hogere rivierafvoeren in het vooruitzicht zijn ingrijpende maatregelen nodig om Nederland veilig en droog te houden.

LEES VERDER
23-04-2014

Eb en Vloed

Relevantie : 1

Eb en vloed wordt op de oceanen veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan en bereikt via de Noordzee en het Kanaal onze kust. Door het getij stroomt het water behoorlijk hard en slijt het diepe geulen uit.

LEES VERDER
23-04-2014

Van Zoet Naar Zout

Relevantie : 1

Aan de kust mengt het zoete rivierwater zich met het zoute water van de Noordzee. Eerst wordt het water brak, maar naarmate de rivieren dichter bij de zee komen, wordt het almaar zouter. Zoetwaterorganismen, van eencellige algen tot grote vissen, kunnen hier niet tegen en sterven.

LEES VERDER
23-04-2014

Zoetwatergetijdengebied

Relevantie : 1

Naarmate onze rivieren dichter bij hun monding komen, krijgt de Noordzee meer en meer invloed. Twee keer per dag stroomt bij opkomende vloed zeewater vermengd met rivierwater stroomopwaarts de rivieren binnen en met afgaand tij gaat alles weer richting Noordzee.

LEES VERDER
23-04-2014

Erosie en Sedimentatie

Relevantie : 1

Water en wind zijn belangrijke krachten die ons landschap boetseren. Harde wind en stromend water pakken op de ene plek materiaal op (erosie), om ze op een andere, luwe plaats weer los te laten (sedimentatie). Buitenbochten slijten en benedenstrooms groeien binnenbochten weer aan.

LEES VERDER
23-04-2014

Stuivende Duinen

Relevantie : 1

De kust is het decor voor een spectaculair natuurlijk proces, stuivende duinen. Bijvoorbeeld bij Hoek van Holland, de Kwade Hoek of op de Zandmotor ontstaan nieuwe duinen op het strand of in de bestaande duinen.

LEES VERDER
23-04-2014

Catastrofes

Relevantie : 1

Catastrofes zoals storm, brand, ijs en insectenplagen zijn in staat om in bos open plekken te maken. Over grote oppervlaktes kunnen ze toeslaan en vaak werken ze samen. Bijvoorbeeld: de door droogte verzwakte bomen zijn een makkelijke prooi voor boktorren en schimmels.

LEES VERDER
23-04-2014

Wandelende Bossen

Relevantie : 1

Een bos is voortdurend in beweging. Boomzaden ontkiemen, jonge boompjes worden opgegeten of groeien uit tot grote bomen, die sterven af, waarna er weer plek ontstaat voor nieuw bos. In een natuurlijke situatie ‘wandelt’ een bos.

LEES VERDER
23-04-2014

Stekelige Beschermers

Relevantie : 1

Tientallen soorten bomen en struiken verjongen zich in natuurlijke graslanden beschermd door sleedoorns, meidoorns, braamstruwelen, rozen, maar ook ongedoornde, giftige, onsmakelijke en wat hoger opgroeiende ruige kruiden.

LEES VERDER

Pagina's