U bent hier

zoekresultaten

18-04-2014

Otter

In Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en grensoverschrijdend in het Interreg-gebied (langs de Rijn tot aan Düsseldorf) wordt gewerkt aan de terugkeer van de otter langs de rivieren. Dit in navolging van de succesvolle herintroductie in Overijssel en Friesland.

LEES VERDER
22-04-2014

Eland

Elanden kwamen in Nederland tot in de 11e eeuw voor. Dit blijkt uit historische vondsten, maar ook uit oude documenten. Ook gebieden in Nederland lijken weer geschikt voor de eland. ARK deed onderzoek naar terugkeer van de eland in de Biesbosch.

LEES VERDER
23-04-2014

Lynx

De lynx is een groot roofdier dat in de natuur een belangrijke rol vervult. Daarom volgt ARK de verspreiding van lynxen bij onze buren nauwgezet. Lynxen leven dichtbij de grens van Zuid-Limburg, in de Eifel en de Ardennen. De aantallen lynxen daar zijn echter nog laag.

LEES VERDER
23-04-2014

Dwaalfilm

De Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met filmpjes van maximaal een minuut. In meer dan 200 filmpjes worden de Maas, de Rijn, de Waal, het Kempen~Broek, het Geuldal en de Delta in beeld gebracht.

LEES VERDER
23-04-2014

Levende Rivieren

In 1992 zag de visie Levende Rivieren van het Wereld Natuur Fonds het licht. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied.

LEES VERDER
23-04-2014

Rivierduinen

In het rivierenlandschap stuiven rivierduinen er tegenwoordig weer lustig op los! Bij storm kun je langs brede zandstranden de duinen gewoon zien groeien. Vanaf windkracht vijf wordt het zand opgeblazen tot metershoge duinen. Vroeger werden deze duinen bemest, ingezaaid en regelmatig afgegraven.

LEES VERDER
23-04-2014

Ooibossen

Langs levende rivieren strekten zich van oorsprong eindeloze bossen uit. Voor het gebruik van de vruchtbare rivieroevers als landbouwgrond werden deze bossen gekapt. Door toeval zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog ooibossen gaan groeien in verlaten kleiputten.

LEES VERDER
23-04-2014

Rivierhout

Op de oevers van onze grote rivieren groeiden vroeger bossen: weelderige ooibossen van eiken, iepen en zwarte populieren, behangen met klimplanten en een thuis voor talrijke zangvogels. Door het afkalven van die oevers storten grote bomen soms in de rivier.

LEES VERDER
23-04-2014

Nevengeulen

Rivieren zonder nevengeulen kun je vergelijken met snelwegen zonder parkeerplaatsen en tankstations. Het water jakkert er met hoge snelheid doorheen en voor maar een beperkte groep "weggebruikers" is er plaats.

LEES VERDER
23-04-2014

Meanderende Beken

Nederland is boven de zeespiegel rijk aan beken. Door de kleine hoogteverschillen zijn dit van nature kronkelige loopjes (zogeheten ‘meanders’). Buitenbochten worden weggesleten en in binnenbochten slaat juist zand of klei neer.

LEES VERDER

Pagina's