U bent hier

zoekresultaten

18-04-2014

Otter

Relevantie : 1

2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het Jaar van de Otter. Eind vorig jaar werd bekend dat de otter niet langer meer op de rode lijst staat. Geweldig nieuws, want nadat de soort in de jaren 80 bijna verdwenen was, telt Nederland door herintroductie en schonere rivieren en beken inmiddels weer zo’n 450 otters. Maar we zijn er nog niet. Want ondanks de groeiende populatie blijven de vele otterknelpunten voor problemen zorgen. Daarom zet ARK Rewilding Nederland zich in voor veilige verbindingen en natuurlijke oevers.

LEES VERDER
22-04-2014

Eland

Relevantie : 1

Elanden kwamen in Nederland tot in de 11e eeuw voor. Dit blijkt uit historische vondsten, maar ook uit oude documenten. Ook gebieden in Nederland lijken weer geschikt voor de eland. ARK deed onderzoek naar terugkeer van de eland in de Biesbosch.

LEES VERDER
23-04-2014

Lynx

Relevantie : 1

De lynx is een groot roofdier dat in de natuur een belangrijke rol vervult. Daarom volgt ARK de verspreiding van lynxen bij onze buren nauwgezet. Lynxen leven dichtbij de grens van Zuid-Limburg, in de Eifel en de Ardennen. De aantallen lynxen daar zijn echter nog laag.

LEES VERDER
23-04-2014

Dwaalfilm

Relevantie : 1

De Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met filmpjes van maximaal een minuut. In meer dan 200 filmpjes worden onder meer de Maas, de Rijn, de Waal, het Kempen~Broek, het Geuldal en de Delta in beeld gebracht.

LEES VERDER
23-04-2014

Levende Rivieren

Relevantie : 1

In 1992 zag de visie Levende Rivieren van het Wereld Natuur Fonds het licht. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied.

LEES VERDER
23-04-2014

Rivierduinen

Relevantie : 1

In het rivierenlandschap stuiven rivierduinen er tegenwoordig weer lustig op los! Bij storm kun je langs brede zandstranden de duinen gewoon zien groeien. Vanaf windkracht vijf wordt het zand opgeblazen tot metershoge duinen. Vroeger werden deze duinen bemest, ingezaaid en regelmatig afgegraven.

LEES VERDER
23-04-2014

Ooibossen

Relevantie : 1

Langs levende rivieren strekten zich van oorsprong eindeloze bossen uit. Voor het gebruik van de vruchtbare rivieroevers als landbouwgrond werden deze bossen gekapt. Door toeval zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog ooibossen gaan groeien in verlaten kleiputten.

LEES VERDER
23-04-2014

Rivierhout

Relevantie : 1

Op de oevers van onze grote rivieren groeiden vroeger bossen: weelderige ooibossen van eiken, iepen en zwarte populieren, behangen met klimplanten en een thuis voor talrijke zangvogels. Door het afkalven van die oevers storten grote bomen soms in de rivier.

LEES VERDER
23-04-2014

Nevengeulen

Relevantie : 1

Rivieren zonder nevengeulen kun je vergelijken met snelwegen zonder parkeerplaatsen en tankstations. Het water jakkert er met hoge snelheid doorheen en voor maar een beperkte groep "weggebruikers" is er plaats.

LEES VERDER
23-04-2014

Meanderende Beken

Relevantie : 1

Nederland is boven de zeespiegel rijk aan beken. Door de kleine hoogteverschillen zijn dit van nature kronkelige loopjes (zogeheten ‘meanders’). Buitenbochten worden weggesleten en in binnenbochten slaat juist zand of klei neer.

LEES VERDER

Pagina's