U bent hier

zoekresultaten

23-04-2014

Erosie en Sedimentatie

Relevantie : 1

Water en wind zijn belangrijke krachten die ons landschap boetseren. Harde wind en stromend water pakken op de ene plek materiaal op (erosie), om ze op een andere, luwe plaats weer los te laten (sedimentatie). Buitenbochten slijten en benedenstrooms groeien binnenbochten weer aan.

LEES VERDER
23-04-2014

Stuivende Duinen

Relevantie : 1

De kust is het decor voor een spectaculair natuurlijk proces, stuivende duinen. Bijvoorbeeld bij Hoek van Holland, de Kwade Hoek of op de Zandmotor ontstaan nieuwe duinen op het strand of in de bestaande duinen.

LEES VERDER
23-04-2014

Catastrofes

Relevantie : 1

Catastrofes zoals storm, brand, ijs en insectenplagen zijn in staat om in bos open plekken te maken. Over grote oppervlaktes kunnen ze toeslaan en vaak werken ze samen. Bijvoorbeeld: de door droogte verzwakte bomen zijn een makkelijke prooi voor boktorren en schimmels.

LEES VERDER
23-04-2014

Wandelende Bossen

Relevantie : 1

Een bos is voortdurend in beweging. Boomzaden ontkiemen, jonge boompjes worden opgegeten of groeien uit tot grote bomen, die sterven af, waarna er weer plek ontstaat voor nieuw bos. In een natuurlijke situatie ‘wandelt’ een bos.

LEES VERDER
23-04-2014

Stekelige Beschermers

Relevantie : 1

Tientallen soorten bomen en struiken verjongen zich in natuurlijke graslanden beschermd door sleedoorns, meidoorns, braamstruwelen, rozen, maar ook ongedoornde, giftige, onsmakelijke en wat hoger opgroeiende ruige kruiden.

LEES VERDER
23-04-2014

Onderbroken Begrazing

Relevantie : 1

Grote aantallen jonge boompjes in een begrazingsterrein zijn vaak terug te voeren op onderbroken begrazing: grazers creëerden eerst de omstandigheden waarin bomen makkelijk kiemen, maar daarna valt hun remmende invloed op de ontwikkeling van die boompjes plotseling weg.

LEES VERDER
23-04-2014

Mozaïeklandschap

Relevantie : 1

Land- en bosbouw exploiteerden eeuwenlang de natuur. In grote delen van Europa leidde dit tot een scherpe scheiding tussen grasland en bossen. Grasland wordt nog altijd zó intensief begraasd en gehooid, dat er geen jonge struiken of bomen kunnen groeien.

LEES VERDER
23-04-2014

Herstel Van Dynamiek

Relevantie : 1

Ons beeld van bos is sterk bepaald door wat we er zelf van gemaakt hebben. De vraag rijst hoe bossen er uit zouden zien, als dynamische processen daarop weer invloed hebben.

LEES VERDER
1-11-2020

Natuurlijke begrazing

Relevantie : 1

Oorspronkelijk kwamen in West-Europa tienduizenden plant- en diersoorten voor. Die variatie was voor een groot deel te danken aan begrazing door grote planteneters als herten, paarden, zwijnen, runderen en hun voorlopers. Deze natuurlijke begrazing droeg bij aan de grote variatie in landschappen: graslanden, ruigtes, struwelen, bossen en alle overgangen daartussen.

LEES VERDER
23-04-2014

Waarom Begrazing

Relevantie : 1

Duizenden planten- en diersoorten zijn direct of indirect afhankelijk van grote grazers en met de natuurlijke begrazing mee geëvolueerd. Zij hebben zich aangepast aan de begrazingspatronen van de grazers, hun mest, of de grazers zelf (roofdieren, parasieten).

LEES VERDER

Pagina's