U bent hier

zoekresultaten

23-04-2014

Zomer en Winter

Relevantie : 1

Jaarrond begrazing

LEES VERDER
23-04-2014

Predatie

Relevantie : 1

Van nature sterven grote grazers vooral door:

LEES VERDER
23-04-2014

Dood doet Leven

Relevantie : 1

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Een dood dier vervult de functie van een druk bezocht restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis schuiven.

LEES VERDER
13-02-2015

Dode dieren en de wet

Relevantie : 1

De wet staat het toe dat kadavers van grote en kleine wilde dieren in de natuur achterblijven.

LEES VERDER
13-02-2015

Circle of life

Relevantie : 1

De afgelopen decennia heeft het natuurbeheer en daarmee de Nederlandse natuur een ongekende ontwikkeling ondergaan. Dode bomen blijven weer liggen in bossen, rivieren worden ontdaan van hun stenen korset en treden weer buiten hun oevers, eb en vloed krijgen weer vrij spel.

LEES VERDER
13-02-2015

Stadia van vergankelijkheid

Relevantie : 1

Temperatuur, licht en zuurstof, maar vooral de aanwezigheid van andere organismen bepalen de afbraak van een kadaver. Insecten en grote aaseters versnellen dit proces flink.

LEES VERDER
13-02-2015

Lijkenpikkers in de klas

Relevantie : 1

Mensen ervaren bij het zien en ruiken van een dood dier een heftige reactie. Deze is sterker naarmate het kadaver groter is en hangt ook af van het stadium van ontbinding. De laatste fase (enkel botjes) roept ongetwijfeld nog de minste weerzin op.

LEES VERDER
1-01-2016

De waarde van dode grazers

Relevantie : 1

Dood doet Leven werkt aan completere ecosystemen waarbij dode paarden en runderen in natuurgebieden blijven liggen als deze niet kunnen worden afgevoerd. Als een grote grazer doodgaat komt momenteel een abrupt einde aan de natuurlijke balans.

LEES VERDER
31-10-2019

GrazeLIFE

Relevantie : 1

Grote grazers zorgen voor een afwisselend landschap waar allerlei planten- en diersoorten een plek vinden.

LEES VERDER

Pagina's