U bent hier

zoekresultaten

23-04-2014

Levende Rivieren

Relevantie : 1

In 1992 zag de visie Levende Rivieren van het Wereld Natuur Fonds het licht. Levende Rivieren was een visie op de toekomst van het rivierengebied.

LEES VERDER
23-04-2014

Rivierduinen

Relevantie : 1

In het rivierenlandschap stuiven rivierduinen er tegenwoordig weer lustig op los! Bij storm kun je langs brede zandstranden de duinen gewoon zien groeien. Vanaf windkracht vijf wordt het zand opgeblazen tot metershoge duinen. Vroeger werden deze duinen bemest, ingezaaid en regelmatig afgegraven.

LEES VERDER
23-04-2014

Ooibossen

Relevantie : 1

Langs levende rivieren strekten zich van oorsprong eindeloze bossen uit. Voor het gebruik van de vruchtbare rivieroevers als landbouwgrond werden deze bossen gekapt. Door toeval zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog ooibossen gaan groeien in verlaten kleiputten.

LEES VERDER
23-04-2014

Rivierhout

Relevantie : 1

Op de oevers van onze grote rivieren groeiden vroeger bossen: weelderige ooibossen van eiken, iepen en zwarte populieren, behangen met klimplanten en een thuis voor talrijke zangvogels. Door het afkalven van die oevers storten grote bomen soms in de rivier.

LEES VERDER
23-04-2014

Nevengeulen

Relevantie : 1

Rivieren zonder nevengeulen kun je vergelijken met snelwegen zonder parkeerplaatsen en tankstations. Het water jakkert er met hoge snelheid doorheen en voor maar een beperkte groep "weggebruikers" is er plaats.

LEES VERDER
23-04-2014

Meanderende Beken

Relevantie : 1

Nederland is boven de zeespiegel rijk aan beken. Door de kleine hoogteverschillen zijn dit van nature kronkelige loopjes (zogeheten ‘meanders’). Buitenbochten worden weggesleten en in binnenbochten slaat juist zand of klei neer.

LEES VERDER
23-04-2014

Bomen In De Beek

Relevantie : 1

Op sommige oevers van onze rivieren en beken groeien weelderige ooibossen van eiken, iepen en populieren. Door het afkalven van die oevers storten soms grote bomen in het water.

LEES VERDER
23-04-2014

Eb en Vloed

Relevantie : 1

Eb en vloed wordt op de oceanen veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan en bereikt via de Noordzee en het Kanaal onze kust. Door het getij stroomt het water behoorlijk hard en slijt het diepe geulen uit.

LEES VERDER
23-04-2014

Van Zoet Naar Zout

Relevantie : 1

Aan de kust mengt het zoete rivierwater zich met het zoute water van de Noordzee. Eerst wordt het water brak, maar naarmate de rivieren dichter bij de zee komen, wordt het almaar zouter. Zoetwaterorganismen, van eencellige algen tot grote vissen, kunnen hier niet tegen en sterven.

LEES VERDER
23-04-2014

Zoetwatergetijdengebied

Relevantie : 1

Naarmate onze rivieren dichter bij hun monding komen, krijgt de Noordzee meer en meer invloed. Twee keer per dag stroomt bij opkomende vloed zeewater vermengd met rivierwater stroomopwaarts de rivieren binnen en met afgaand tij gaat alles weer richting Noordzee.

LEES VERDER

Pagina's