U bent hier

zoekresultaten

14-12-2017

Getijdenparken in de Metro: De paling in de Nassauhaven

Relevantie : 1

In de Metro is de komende weken aandacht voor bijzondere getijdennatuur in Rotterdam. Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis is van de delta, waar de rivier de zee ontmoet.

LEES VERDER
18-12-2017

Hoogwater creëert eiland in de Geul

Relevantie : 1

In een natuurgebied langs de Geul bij Stokhem \9Wijlre, Zuid-Limburg) heeft het natte weer gezorgd voor hoogwater met een spectaculaire bochtafsnijding tot gevolg. Een smalle landtong in de binnenbocht van de sterk meanderende Geul stond al een paar jaar op doorbreken.

LEES VERDER
20-12-2017

De otter is terug in de Gelderse Poort, ook in Lingewaard?

Relevantie : 1

Op 14 maart 2018 verzorgt Melanie Pekel van ARK Natuurontwikkeling, in samenwerking met Lingewaard Natuurlijk, een lezing in de Veldschuur in Bemmel over de terugkeer van de otter. Sinds enkele jaren leven otters in de Gelderse Poort, maar in Lingewaard is nog maar één waarneming bekend.

LEES VERDER
20-12-2017

Bewonersexcursie Lingewaard - Millingerwaard

Relevantie : 1

IN VERBAND MET HOOGWATER GAAT DEZE EXCURSIE NIET DOOR.

Later dit jaar zullen we een nieuwe excursie plannen.

LEES VERDER
22-12-2017

Getijdenparken in de Metro: De zalm op Eiland van Brienenoord

Relevantie : 1

In de Metro is de komende weken aandacht voor bijzondere getijdennatuur in Rotterdam. Natuur met bijzondere planten en dieren die leven in en nabij de Nieuwe Maas en laten zien wat de betekenis is van de delta, waar de rivier de zee ontmoet.

LEES VERDER
22-12-2017

Betrokken vrijwilligers Wisent op de Veluwe

Relevantie : 1

Sinds de komst van de eerste wisenten naar de Veluwe in april 2016, is een grote groep vrijwilligers actief. Het afgelopen jaar hebben de vele vrijwilligers zich wederom enthousiast ingezet voor het project Wisent op de Veluwe. Bijvoorbeeld de controle van rasters en het verzorgen van excursies.

LEES VERDER
22-12-2017

Inteelt dreigt in otterpopulatie, bijplaatsing nodig

Relevantie : 1

De omvang van de Nederlandse otterpopulatie wordt geschat op circa 200 dieren en de kans op inteelt wordt groter. Dit blijkt uit de jaarlijkse monitoringsronde van Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

LEES VERDER
23-12-2017

Struinen in de Rotterdamse getijdenparken

Relevantie : 1

In de Rotterdamse regio wordt de komende jaren langs de rivier een aantal nieuwe parkgebieden ontwikkeld. Door meer groen en natuur aan de rivier ontstaat een aantrekkelijk nieuw landschap: het getijdenpark. Het ontwikkelen van nieuwe parken aan een rivier met eb en vloed is uniek in Nederland.

LEES VERDER
24-12-2017

Vrijwilligers brengen Flora en Fauna Gelderse Poort in beeld

Relevantie : 1

In de Gelderse Poort lopen jaar in jaar uit vrijwilligers rond om de natuur in kaart te brengen. Al sinds 1989 wordt het hele gebied jaarlijks onderzocht op broedvogels.

LEES VERDER

Pagina's