U bent hier

zoekresultaten

7-01-2016

Wisenten weer te volgen

Relevantie : 1

De wisenten in het Kraansvlak zijn weer online te volgen. Sommige wisenten dragen halsbandzenders en zo is te zien waar ze zijn.

LEES VERDER
8-01-2016

Meer Schotse hooglanders naar natuurgebied Koedood

Relevantie : 1

Op 22 januari komen vier nieuwe Schotse hooglanders naar het natuurgebied langs het riviertje de Koedood in Rhoon. Samen met de al aanwezige hooglanders zorgen ze voor een gevarieerde begroeiing in het vrij toegankelijke natuurgebied.

LEES VERDER
10-01-2016

Rivierhout belangrijk voor de natuur

Relevantie : 1

Rijkswaterstaat werkt samen met andere organisaties aan de terugkeer van dood hout in de grote rivieren. Dood hout onder water hoort van nature in Nederland thuis. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied.

LEES VERDER
19-01-2016

Natuur als leukste vak op school

Relevantie : 1

Om pabostudenten te laten ervaren hoe leuk en belangrijk natuureducatie is, organiseert  ARK Natuurontwikkeling samen met andere organisaties  outdoorweken voor pabostudenten. Zo kunnen deze toekomstige leerkrachten er toe bij dragen dat natuur het leukste vak op school wordt.

LEES VERDER
22-01-2016

Verplaatsing industrie goed voor natuur en werkgelegenheid

Relevantie : 1

Op 22 januari 2016 is de overdracht van gronden van Straalbedrijf Cuijpers in Weert naar ARK Natuurontwikkeling gerealiseerd. De gronden worden deels natuurgebied en het straalbedrijf krijgt een nieuwe locatie op het industrieterrein in Weert.

LEES VERDER
26-01-2016

Commissie Begrazingsbeheer Kempen~Broek brengt advies uit

Relevantie : 1

In november 2015 is na overleg tussen onder andere ARK Natuurontwikkeling, provincie Limburg, gemeente Weert en de Klankbordgroep Kempen~Broek, een Commissie Verbetering Begrazingsbeheer ingesteld.

LEES VERDER
26-01-2016

Meer veldlessen op de Zandmotor

Relevantie : 1

Opnieuw worden er dit jaar veldlessen gegeven op de Zandmotor bij Ter Heijde. Basisscholieren maken er kennis met de dynamiek van de kust en met Bouwen met Natuur. De veldlessen worden uitgevoerd door ARK Natuurontwikkeling in opdracht van provincie Zuid-Holland.

LEES VERDER
26-01-2016

Aan de slag voor aaseters

Relevantie : 1

Een completere natuur met ruimte voor dode grote dieren is waar Dood doet Leven naar streeft. De afgelopen jaren zijn er voorbeeldprojecten gestart en is onderzoek gedaan. Deze kennis en praktische handreikingen voor beheerders staan in een nieuwe brochure.

LEES VERDER
27-01-2016

Wisenten begin maart naar nieuwe leefgebieden

Relevantie : 1

De wisent, ook bekend als Europese bizon, is een bedreigde diersoort. Uitbreiding van het aantal leefgebieden in Europa betekent een grotere kans op overleven en spreiding van risico’s voor de totale populatie.

LEES VERDER
27-01-2016

Samenwerking met Rewilding Europe verlengd

Relevantie : 1

Rewilding Europe en ARK Natuurontwikkeling hebben vandaag hun partnerschap dat in 2010 startte verlengd.

LEES VERDER

Pagina's