U bent hier

Status wild

ARK verlegt grenzen voor wilde natuur. In Bulgarije doen we dat door de terugkeer van wilde paarden. Niet alleen een terugkeer in het wild, maar ook met de status van een wild dier.

Nog niet zo lang geleden leefden er wilde paarden in Europa. Hun aanwezigheid en hun ecologische rol als grote planteneter hebben veel invloed gehad op de natuur in Europa. Door hun gegraas zorgden wilde paarden, samen met andere grote grazers, voor een gevarieerd halfopen mozaïeklandschap en daarmee voor leefgebied van ontelbaar veel andere planten- en diersoorten.

Begrazing

De afgelopen eeuwen verdwenen wilde paarden uit Europa. En ook veel andere grote planteneters verdwenen uit grote gebieden of stonden op de rand van uitsterven. Hun natuurlijke rol werd overgenomen. Door runder- en paardenrassen die als landbouwdieren worden ingezet.

De afgelopen decennia is er een nieuwe ontwikkeling. Steeds meer mensen trekken vanuit grote delen van het Europese platteland naar de steden. Dit betekent dat grote delen van marginale landbouwgronden braak zijn komen te liggen en door het ontbreken van begrazing langzaam volgoeien met bos. Op zich niks mis mee, maar voor soorten van het open en halfopen landschap is dit een ramp. Pogingen om extensieve veehouderij op het platteland in stand te houden door middel van overheidssubsidies werken niet en zijn op lange termijn financieel onhoudbaar.

Wildlevend

De terugkeer van wilde grote grazers is een goedkope en duurzame manier om gevarieerde landschappen en leefgebieden in Europa te behouden. ARK werkt daarom al jaren aan natuurontwikkeling in Europa door de inzet van onder meer kuddes wildlevende paarden en runderen. Deze grazers lopen het hele jaar buiten. Door de vrije levenswijze in een complete kudde kunnen de dieren hun sociale gedrag goed ontplooien. In zo’n hechte sociale kudde zijn dieren van alle geslachten en leeftijden die in het gebied geboren worden, opgroeien, volwassen worden en uiteindelijk weer sterven. Hoewel deze paarden en runderen als wilde dieren leven in de natuurgebieden waar ze worden ingezet, geldt dat ze momenteel toch onder de landbouwregelgeving vallen en voor de wet niet als wilde dieren worden aangemerkt.

Konikpaarden in de Oostelijke Rhodopen
Konikpaarden in de Oostelijke Rhodopen

Wild status

Tijdens het New Thracian Gold project in Bulgarije, ontstond het idee om het mogelijk te maken om paarden niet alleen wild te laten leven, maar ook echt weer wild te laten zijn en ze de status 'wild' terug te geven. De paarden worden dan weer gezien als echte wilde dieren, net als herten, zwijnen, beren en wisenten. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze geen registratiechips meer hoeven te krijgen ter identificatie, dat hun bloed niet langer jaarlijks bemonsterd hoeft te worden en dat ze kunnen blijven liggen als ze doodgaan, net als andere wilde dieren. Ook geldt dat de draad waar ze nu achter leven dan kan verdwijnen.

Oostelijke Rhodopen

In de Oostelijke Rhodopen in Bulgarije leven in twee natuurgebieden momenteel zo'n 80 konikpaarden, die ARK hier samen met de 'Friends of the Rhodope Cows' (FRC) heeft uitgezet. ARK werkt samen met het Rewilding Rhodopes team van Rewilding Europe aan erkenning van deze paarden als wilde dieren. Hiervoor werken we in goede verstandhouding samen met de lokale bevolking en is er inmiddels draagvlak onder de lokale autoriteiten. Ook zijn natuurlijke waterbronnen voor zowel vee van lokale boeren als voor de wilde grazers hersteld.

Inmiddels is een formeel verzoek aan de Bulgaarse overheid gedaan om de paarden te erkennen als wilde dieren. Als deze erkenning er komt dan zal Bulgarije het eerste land in Europa zijn waar paarden in het wild leven met de status 'wild'. Lees hier meer.