U bent hier

Studenten welkom

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden.

OPLEIDING 

Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is. 

DUUR 

Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages hebben niet de voorkeur, maar zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk. 

ZELFSTANDIG WERKEN 

Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.  

CRITERIA

Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Andere mogelijkheden

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK, maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Elma Duijndam.

Zoek je een praktische stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Rewilding Europe, neem dan contact op met Rewilding Europe.

Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden bij ARK:

Stierenkuilen

 • Onderzoeksstage naar de ecologie van stierenkuilen

Oude stierenkuil waar de schoorsteenwesp haar nesten bouwt

Stierenkuilen ontstaan als stieren van rund of wisent in de bronsttijd indruk willen maken op andere stieren. Door het schrapen met hun hoeven, schuren met hun schouders en breken met hun kop ontstaan er kuilen, al dan niet met een hoge steilrand. Deze kuilen zijn aantrekkelijk voor met name bijen en wespen en voor pionierplanten die hun kansen pakken in de open gewoelde grond.

Heb jij interesse in deze dynamische interactie tussen stierenkuilen en flora en fauna, en ben je in staat de verschillende planten en insecten op naam te kunnen brengen om van de bevindingen verslag te doen? Bij ARK zoeken we een student die vijf verschillende stierenkuilen in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen regelmatig wil monitoren. Dit door middel van:

 1. Het fotograferen van insecten, panorama’s en overzichten van de stierenkuilen.
 2. Het meten van de plaats in de ruimte van de holen waar de op zicht determineerbare insecten nesten hebben ten opzichte van aanwezige ankerpunten. Deze holen intekenen op uitdraaien van de meest recente panorama’s.
 3. Meten van vaste richtingen om voortschrijding van de kuil te bepalen.
 4. Determineren en karteren van de vegetatie in de directe nabijheid van de stierenkuil. Marge nader te bepalen.
 5. Onderzoeken van mogelijk aanwezige waardplanten van vlinders op de aanwezigheid van eitjes.
 6. Ook oog hebben voor andere dieren die een mogelijke relatie hebben met het fenomeen stierenkuil (vossenholen, opwarmplek voor andere dieren).

De duur van het veldwerk is zes weken in het vroege voorjaar en/of acht weken in juni/juli. Eventueel met uitloop in augustus voor afronding van het wespenseizoen. De veldwerkzaamheden vinden plaats in twee periodes: vanaf half maart tot eind april (bijen) en/of de maanden juni en juli (vooral wespen, planten). De locaties zijn per fiets vanaf station Nijmegen te bereiken. De kuil in de Millingerwaard is drie kwartier fietsen. Meer over het onderwerp is hier te lezen.

Neem voor meer informatie contact op met begeleider Jeroen Helmer. Meer info. Hij zal ook de eerste dagen meegaan om je op weg te helpen.

Maashorst

 • Onderzoeksstages Maashorst

Exmoors in de Maashorst
Exmoors in de Maashorst

De Maashorst is een 3500 hectare groot natuurgebied tussen Oss en Uden op de Brabantse zandgronden. Heide, vennen, gemengde bossen en graslanden op voormalige landbouwgronden vormen het landschap. Op de Maashorst wordt momenteel een project uitgevoerd om een groot aaneengesloten natuurgebied te krijgen met daarin een kern van 1500 hectare wildernisnatuur waar wisenten, taurossen en exmoorpony’s zorgen voor natuurlijke begrazing. Ten behoeve van de evaluatie van de wisent en andere grote grazers op de Maashorst zijn een aantal onderzoeken gepland. De volgende stageplekken zijn momenteel beschikbaar:

 • Effecten wisentvraat aan bomen en struiken
 • Vraatgedrag wisent, exmoor en tauros
 • Zandbaden en stierenkuilen
 • Gebruik van poelen en vennen door hooglanders, wisenten en taurossen.

Klik hier voor meer informatie over bovenstaande stagemogelijkheden in de Maashorst of neem contact op met Leo Linnartz.

Poep Moet leven

 • Ongewervelden in mest van grote herbivoren: gevolgen van rewilding

Voor onderzoek naar de impact van grote grazers op de structuur van ecosystemen, diversiteit en functioneren zoeken NIOO en ARK WO studenten die aan de slag willen in onder andere de Millingerwaard. Meer informatie over het Poep moet Leven project vind je hier. Heb je interesse? Neem dan contact op met Jeroen Helmer. Meer info.

Dood doet Leven

 • Aaseteronderzoek met wildcamera's

Vlieg op dode das
Vlieg op dode das

Voor onderzoek met cameravallen in Noord-Brabant en Limburg zijn we op zoek naar studenten met een HBO of WO opleiding, liefst met een rijbewijs. Meer informatie over het Dood doet Leven project vind je hier. Heb je interesse? Neem dan contact op met Melanie Pekel.

Otter in de Gelderse Poort

Otterspoor
Otterspoor

Onderzoek naar het voorkomen van otters in de Gelderse Poort, onder meer met behulp van cameravallen. Contact: Melanie Pekel.

KRAANSVLAK

 • Wisentenonderzoek Kraansvlak

Wisenten Kraansvlak Foto: Ruud Maaskant
Wisenten Kraansvlak Foto: Ruud Maaskant

In het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, doen studenten onder begeleiding van wetenschappers het hele jaar door onderzoek naar wisenten. Onderzocht wordt onder andere het terreingebruik van de dieren, hun gedrag naar elkaar en naar andere diersoorten en mensen toe, de voedselkeuze van de wisenten en het effect van de aanwezige wisenten op (de begroeiing in) het terrein. Kijk voor meer informatie over actuele stageplaatsen bij het wisentenproject op www.wisenten.nl/nl/stages.

Steur

 • Stageopdracht: historisch onderzoek naar de Europese steur

Europese Atlantische steur (Acipenser sturio). Foto: Peter van Rodijnen
Europese Atlantische steur (Acipenser sturio). Foto: Peter van Rodijnen

Heb jij een passie voor natuurhistorie en lijkt het je interessant om de geschiedenis van een zeer zeldzame vis uit te pluizen? Bij Sportvisserij Nederland zoeken we iemand die historische bronnen over de Europese steur naloopt en alle relevante gegevens toegankelijk maakt voor verdere analyse.

Degene die deze bijzondere klus gaat doen, werkt zelfstandig maar krijgt ook de nodige hulp en een onkostenvergoeding. Medewerkers van Sportvisserij Nederland zetten je op het goede spoor; zij weten al ongeveer waar de gezochte informatie te vinden is. Ook mensen van de Radboud Universiteit en de bibliotheek Wageningen zijn beschikbaar om je op weg te helpen.

De bronnen:

 1. Historische visserij archieven in steden als Kampen, Nijmegen, IJmuiden en Emmerich
 2. Delpher.nl, digitale scans van historische publicaties in kranten en boeken (1700-1990)
 3. De bibliotheek van Sportvisserij Nederland en de Universiteit Wageningen
 4. Historische schilderijen in de diverse musea met afbeeldingen van de steur en andere vissen
 5. Musea zoals Naturalis met archeologische vondsten

Het beoogde resultaat:

 1. Een zo compleet mogelijk, digitaal overzicht van alle historische informatie (inclusief scans) over dit oerdier dat voorkwam in de Rijn en Noordzee. Mogelijk lukt dit ook met een Excel-bestand.
 2. Een eenvoudige database (bibliotheek) van de gevonden bronnen.

Denk jij dat deze opdracht echt iets voor jou is? Dan komen wij graag met je in contact. Stuur je motivatie naar Niels Brevé (breve@sportvisserijnederland.nl, 06-25591607).

  Beremytske natuurgebied

  • Natuurontwikkeling Beremytske Oekraïne

  Konikpaarden in Beremytske Biosfera
  Konikpaarden in Beremytske Biosfera

  Nabij Beremytske, circa 80 kilometer ten Noorden van Kiev in de Oekraïne ligt een particulier natuurgebied van de Beremytske Biodiversity Foundation (BBF). Het is momenteel 120 hectare groot maar zal binnen 2 jaar uitgroeien tot circa 1000 hectare. Het gebied bestaat uit stuwwallen en zandrijke bossen met onder meer berk, grove den, hazelaar en eik. Het is gelegen nabij de Desna rivier.

  De stichting BBF is hier twee jaar geleden gestart met een begrazingsproject met de inzet van 7 konikpaarden, gevolgd door nog een groep van 8 koniks in 2017 en 4 veulens. Ook zijn vorig jaar enkele edelherten uitgezet en lopen er reeën en zwijnen in het gebied. De stichting zou graag het natuurgebied willen monitoren en onderzoek doen naar:

  1. Monitoring the growth of plant and animal species that already live in the park
  2. To determine the carrying capacity for large grazers of the nature park
  3. Monitoring the nature development of the park in general, monitoring the changes that are happening in park

  BBF is lid van het European Rewilding Network (ERN). Neem voor meer informatie over dit project en over stagemogelijkheden contact op met Frank Zanderink.
   

  Iets anders?

  Naast de hierboven weergegeven mogelijkheden ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Elma Duijndam. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.