U bent hier

Studenten welkom

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden.

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK, maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Elma Duijndam.

Zoek je een (snuffel-)stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Rewilding Europe, neem dan contact op met Rewilding Europe.

Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden:

Het Groene Woud

 • Edelherten in Het Groene Woud: Economische en maatschappelijke impact

Edelherten in Het Groene Woud
Edelherten in Het Groene Woud

Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkeling hebben in 2017 het edelhert teruggebracht in de Brabantse natuur na meer dan anderhalve eeuw afwezigheid. Er is momenteel plaats voor een HBO+/WO student voor de opdracht ‘Wat betekent de terugkeer van het edelhert voor de streek?’. Hiervoor wordt de economische meerwaarde en de maatschappelijke (recreatieve) waarde in kaart gebracht door onder meer het afnemen van interviews in de regio - zowel bij (natuurgelinkte) ondernemers als bij het het publiek - en analyse van de verzamelde data. Een zelfstandige houding en ervaring met dit type activiteiten is een pré. Stageduur, op basis van fulltime beschikbaarheid, is 4-5 maanden.

Geïnteresseerd? Check de algemene criteria en stuur een motivatiebrief en curriculum vitae naar Yvonne Kemp.
 

Maashorst

 • Onderzoeksstages Maashorst schooljaar 2017/2018

Exmoors in de Maashorst
Exmoors in de Maashorst

De Maashorst is een 3500 hectare groot natuurgebied tussen Oss en Uden op de Brabantse zandgronden. Heide, vennen, gemengde bossen en graslanden op voormalige landbouwgronden vormen het landschap. Op de Maashorst wordt momenteel een project uitgevoerd om een groot aaneengesloten natuurgebied te krijgen met daarin een kern van 1500 hectare wildernisnatuur waar wisenten, taurossen en exmoorpony’s zorgen voor natuurlijke begrazing. Ten behoeve van de evaluatie van de wisent en andere grote grazers op de Maashorst zijn een aantal onderzoeken gepland. De volgende stageplekken zijn momenteel beschikbaar:

 • Effecten wisentvraat aan bomen en struiken
 • Vraatgedrag wisent, exmoor en tauros
 • Zandbaden en stierenkuilen

Klik hier voor meer informatie over bovenstaande stagemogelijkheden in de Maashorst of neem contact op met Leo Linnartz.

 

Wild van Vlinders

 • Monitoringsstage dagvlinders en begrazing in de Maashorst

Keizersmantel
Keizersmantel

Uit vlindertellingen blijkt dat het niet goed gaat met veel dagvlinders in Nederland. ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting werken daarom samen aan het herstel en de terugkeer van verschillende vlinders in onder andere natuurgebied de Maashorst in Brabant.

Voor deze stage zijn wij op zoek naar een HBO+/WO student. Tijdens de stage onderzoek je het leefgebied van vlinders in relatie tot natuurlijke begrazing. Wat zijn de effecten van natuurlijke begrazing op het leefgebied van vlinders? Daarvoor ga je bijvoorbeeld na hoe geschikt het gebied is voor verschillende vlindersoorten en maak je een kaart die laat zien waar de verschillende soorten voorkomen in het door wisenten, taurossen en Exmoors begraasde gebied. Dit doe je aan de hand van de verschillende soorten vegetatie en structuren in de Maashorst.

Soortenkennis van vlinders en planten is een pré, hoewel het gaat om een beperkte lijst van boom- en plantensoorten die vrij makkelijk te herkennen zijn. Begeleiding zal plaatsvinden door zowel De Vlinderstichting als door ARK Natuurontwikkeling.

Neem voor meer informatie contact op met Melanie Pekel.

 


Dwaalfilm

 • Betere aansluiting van Dwaalfilm op het onderwijs

Monique Moors filmt voor Dwaalfilm langs de Maas
Monique Moors filmt voor Dwaalfilm langs de Maas
Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met meer dan 200 filmpjes over nieuwe natuur in Nederland. ARK is op zoek naar studenten die onderzoeken hoe de aansluiting van Dwaalfilm op het basisonderwijs verbeterd kan worden. Daarbij zien we de volgende stappen voor ons:
 1. Inventarisatie van de huidige toepassingsmogelijkheden en bekendheid bij het onderwijs.
 2. Ontwikkelen van opdrachten/lesmaterialen voor in de klas (bovenbouw basisonderwijs).
 3. Testen van de ontwikkelde opdrachten op bruikbaarheid en effectiviteit.

Meer informatie lees je hier. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Elma Duijndam.
 

Kraansvlak

 • Wisentenonderzoek Kraansvlak

Wisenten in het Kraansvlak
Wisenten in het Kraansvlak

In het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, doen studenten onder begeleiding van wetenschappers het hele jaar door onderzoek naar wisenten. Onderzocht wordt onder andere het terreingebruik van de dieren, hun gedrag naar elkaar en naar andere diersoorten en mensen toe, de voedselkeuze van de wisenten en het effect van de aanwezige wisenten op (de begroeiing in) het terrein. Kijk voor meer informatie over actuele stageplaatsen bij het wisentenproject op wisenten.nl.


Dood doet Leven

 • Aaseteronderzoek met wildcamera's

Vlieg op dode das
Vlieg op dode das

Voor onderzoek met cameravallen in Noord-Brabant en Limburg zijn we op zoek naar studenten met een HBO of WO opleiding, liefst met een rijbewijs. Meer informatie over het Dood doet Leven project vind je hier. Heb je interesse? Neem dan contact op met Bart Beekers.


Gelderse Poort

 • Otters in de Gelderse Poort

Otterspoor
Otterspoor

Onderzoek naar het voorkomen van otters in de Gelderse Poort, onder meer met behulp van cameravallen. Contact: Melanie Pekel.
 

Beremytske natuurgebied

 • Natuurontwikkeling Beremytske Oekraïne

Konikpaarden in Beremytske Biosfera
Konikpaarden in Beremytske Biosfera

Nabij Beremytske, circa 80 kilometer ten Noorden van Kiev in de Oekraïne ligt een particulier natuurgebied van de Beremytske Biodiversity Foundation (BBF). Het is momenteel 120 hectare groot maar zal binnen 2 jaar uitgroeien tot circa 1000 hectare. Het gebied bestaat uit stuwwallen en zandrijke bossen met onder meer berk, grove den, hazelaar en eik. Het is gelegen nabij de Desna rivier.

De stichting BBF is hier twee jaar geleden gestart met een begrazingsproject met de inzet van 7 konikpaarden, gevolgd door nog een groep van 8 koniks in 2017 en 4 veulens. Ook zijn vorig jaar enkele edelherten uitgezet en lopen er reeën en zwijnen in het gebied. De stichting zou graag het natuurgebied willen monitoren en onderzoek doen naar:

 1. Monitoring the growth of plant and animal species that already live in the park
 2. To determine the carrying capacity for large grazers of the nature park
 3. Monitoring the nature development of the park in general, monitoring the changes that are happening in park

BBF is lid van het European Rewilding Network (ERN). Neem voor meer informatie over dit project en over stagemogelijkheden contact op met Frank Zanderink.
 

Iets anders?

Naast de hierboven weergegeven mogelijkheden ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Elma Duijndam. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.