U bent hier

Stagiaires welkom

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK of Rewilding Europe projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden. Naast de hieronder weergegeven mogelijkheden, ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Zoek je meer informatie over de stage- of onderzoeksplek neem dan direct contact op met de betrokken ARK-medewerker. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Elma Duijndam. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK. ARK gaat er vanuit dat na afloop van de stage / onderzoek er een product “af” is. Dit kan zijn een onderzoeksrapport, een gebieds- of vegetatiekaart of bijvoorbeeld een inventarisatieverslag. Lees hier welke criteria ARK en Rewilding Europe hanteren voor het lopen van onderzoeksstages.

Zoek je een (snuffel-)stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature.

Studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Elma Duijndam.

Met regelmaat zijn er binnen projecten stages en afstudeertrajecten mogelijk, die gericht kunnen zijn op natuurmonitoring, begrazingseffecten en buitenlandse stages.


Onderzoek: Edelherten in het Groene Woud

Brabants Landschap en ARK Natuurontwikkelingen zetten momenteel de eerste stap om het edelhert terug te brengen in de Brabantse natuur. Gestart wordt met de terugkeer van 12 tot 15 edelherten in een omheind gebied van 300 hectare in het Groene Woud nabij Boxtel.

Er zijn momenteel stage/onderzoeksplaatsen voor studenten die:

 1. Vastleggen wat de nul situatie van de vegetatie in het edelhertengebied is:  Het is van belang de uitgangsituatie van de vegetatie(structuur) in het edelhertengebied goed vast te leggen. Door middel van vegetatieopnames, habitatkarteringen en (eventueel) foto documentatie dient het gebied goed vast gelegd te worden.
 2. Interactie edelhert en zijn omgeving: er wordt gevraagd in kaart te brengen wat:
 • de aanwezige voedselsituatie voor edelhert is of kan zijn
 • inschatting draagvlak voor het aantal edelherten in combinatie met koe, ree en paard
 • inschatting potentiele effecten van begrazing door dit spectrum van herbivoren
 • welke concurrentie en facilitatie er is in het gebied in dit gebied.

Meer informatie lees je hier. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bram Houben.

BETERE AANSLUITING VAN Dwaalfilm OP onderwijs

Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met meer dan 200 filmpjes over nieuwe natuur in Nederland. ARK is op zoek naar studenten die onderzoeken hoe de aansluiting van Dwaalfilm op het basisonderwijs verbeterd kan worden. Daarbij zien we de volgende stappen voor ons:

 • Inventarisatie van de huidige toepassingsmogelijkheden en bekendheid bij het onderwijs
 • Ontwikkelen van opdrachten/lesmaterialen voor in de klas (bovenbouw basisonderwijs)
 • Testen van de ontwikkelde opdrachten op bruikbaarheid en effectiviteit

Meer informatie lees je hier. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Elma Duijndam.
 

Wisentenonderzoek Kraansvlak

In het Kraansvlak, onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, doen studenten onder begeleiding van wetenschappers het hele jaar door onderzoek naar wisenten. Onderzocht wordt onder andere het terreingebruik van de dieren, hun gedrag naar elkaar en naar andere diersoorten en mensen toe, de voedselkeuze van de wisenten en het effect van de aanwezige wisenten op (de begroeiing in) het terrein. Kijk voor meer informatie over actuele stageplaatsen bij het wisentenproject op wisenten.nl.
 

Natuurmonitoring in de Gelderse Poort

 • Inventarisatie van soortgroepen (o.a. stroomdalplanten, vlinders, libellen) in samenwerking met de Flora- & Faunawerkgroep Gelderse Poort. Gedegen voorkennis is vereist.
 • Onderzoek naar voorkomen van otters in de Gelderse Poort e.o. met behulp van cameravallen.
 • Dood doet Leven: onderzoek naar profiterende vogels en zoogdieren 

Voor meer informatie over stageplaatsen bij de Gelderse Poort projecten kunt u contact opnemen met Bart Beekers.
 

Buitenlandse stages

Rewilding Europe

“At the moment there are no “internship availabilities” within the Rewilding Europe programme.

There are possibilities for short internships at:

European Rewilding Network Sites

Kresna Gorge (Bulgaria) for the following target species: griffon vultures, Egyptian vultures, fallow deer, golden eagle, lanner falcon, wolf and tortoises.

 

Ben je geïnteresseerd in één van deze mogelijkheden, neem dan contact op met Elma Duijndam.