U bent hier

Studenten welkom

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden.

OPLEIDING 

Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is. 

DUUR 

Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages hebben niet de voorkeur, maar zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk. 

ZELFSTANDIG WERKEN 

Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.  

CRITERIA

Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Andere mogelijkheden

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK, maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Elma Duijndam.

Zoek je een praktische stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature.

Ben je geïnteresseerd in een stage bij Rewilding Europe, neem dan contact op met Rewilding Europe.

Momenteel zijn er de volgende mogelijkheden bij ARK:
 

Rotterdam Onderwater

  • Onderzoeksstage onderwaternatuur Rotterdam

Als het aan ARK ligt, dan komen er volop kansen voor onderwaternatuur in Rotterdam. Er wordt nu al hard gewerkt aan ontwikkeling van getijdennatuur in deze regio. Eb en vloed komen tot middenin de stad! Dat brengt bijzondere natuur met zich mee, waar nu meer ruimte voor wordt gemaakt. Bovendien wordt die getijdennatuur meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Helaas wordt daarbij de onderwaternatuur tot nu toe vaak vergeten. Terwijl er mogelijkheden genoeg zijn. ARK heeft een aantal ideeën op een rijtje gezet. Meer informatie vind je hier. Met een aantal partners in en om Rotterdam gaan we hier de schouders onder zetten.

We zoeken een (3e of 4e jaars HBO- of WO-)student die op een rijtje zet wat er al bestaat aan ideeën en projecten voor onderwaternatuur in getijdenrivieren wereldwijd, die de haalbaarheid van deze eigen ideeën onderzoekt en/of die misschien nog meer ideeën hier aan toe kan voegen en/of die kan helpen bij het opzetten van nieuwe projecten. Duur van de stage/onderzoek is minimaal 15 weken. Vanaf juni 2020 is er weer plaats voor een student. Heb je interesse? Neem dan contact op met Esther Blom.

Stierenkuilen

  • Onderzoeksstage naar de ecologie van stierenkuilen

Oude stierenkuil waar de schoorsteenwesp haar nesten bouwt

Stierenkuilen ontstaan als stieren van rund of wisent in de bronsttijd indruk willen maken op andere stieren. Door het schrapen met hun hoeven, schuren met hun schouders en breken met hun kop ontstaan er kuilen, al dan niet met een hoge steilrand. Deze kuilen zijn aantrekkelijk voor met name bijen en wespen en voor pionierplanten die hun kansen pakken in de open gewoelde grond.

Heb jij interesse in deze dynamische interactie tussen stierenkuilen en flora en fauna, en ben je in staat de verschillende planten en insecten op naam te kunnen brengen om van de bevindingen verslag te doen? Bij ARK zoeken we een student die vijf verschillende stierenkuilen in natuurgebied de Gelderse Poort bij Nijmegen regelmatig wil monitoren. Dit door middel van:

  1. Het fotograferen van insecten, panorama’s en overzichten van de stierenkuilen.
  2. Het meten van de plaats in de ruimte van de holen waar de op zicht determineerbare insecten nesten hebben ten opzichte van aanwezige ankerpunten. Deze holen intekenen op uitdraaien van de meest recente panorama’s.
  3. Meten van vaste richtingen om voortschrijding van de kuil te bepalen.
  4. Determineren en karteren van de vegetatie in de directe nabijheid van de stierenkuil. Marge nader te bepalen.
  5. Onderzoeken van mogelijk aanwezige waardplanten van vlinders op de aanwezigheid van eitjes.
  6. Ook oog hebben voor andere dieren die een mogelijke relatie hebben met het fenomeen stierenkuil (vossenholen, opwarmplek voor andere dieren).

De duur van het veldwerk is zes weken in het vroege voorjaar en/of acht weken in juni/juli. Eventueel met uitloop in augustus voor afronding van het wespenseizoen. De veldwerkzaamheden vinden plaats in twee periodes: vanaf half maart tot eind april (bijen) en/of de maanden juni en juli (vooral wespen, planten). De locaties zijn per fiets vanaf station Nijmegen te bereiken. De kuil in de Millingerwaard is drie kwartier fietsen. Meer over het onderwerp is hier te lezen.

Neem voor meer informatie contact op met begeleider Jeroen Helmer. Meer info. Hij zal ook de eerste dagen meegaan om je op weg te helpen.

Poep Moet leven

  • Ongewervelden in mest van grote herbivoren: gevolgen van rewilding

Voor onderzoek naar de impact van grote grazers op de structuur van ecosystemen, diversiteit en functioneren zoeken NIOO en ARK WO studenten die aan de slag willen in onder andere de Millingerwaard. Meer informatie over het Poep moet Leven project vind je hier. Heb je interesse? Neem dan contact op met Jeroen Helmer. Meer info.

Dood doet Leven

  • Aaseteronderzoek met wildcamera's

Vlieg op dode das
Vlieg op dode das

Voor onderzoek met cameravallen in Noord-Brabant en Limburg zijn we op zoek naar studenten met een HBO of WO opleiding, liefst met een rijbewijs. Meer informatie over het Dood doet Leven project vind je hier. Begin april 2020 zijn er weer plaatsen voor aasonderzoekstages beschikbaar. Heb je interesse? Neem dan contact op met Melanie Pekel.

Otter in de Gelderse Poort

Otterspoor
Otterspoor

Onderzoek naar het voorkomen van otters in de Gelderse Poort, onder meer met behulp van cameravallen. Begin maart 2020 zijn er weer nieuwe plekken voor onderzoeksstages beschikbaar. Contact: Melanie Pekel.

Natuurlijke begrazing
 

FREE Nature heeft diverse stagemogelijkheden met betrekking tot natuurlijke begrazing. Je vindt ze hier.
 

Iets anders?

Naast de hierboven weergegeven mogelijkheden ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Elma Duijndam. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.