U bent hier

Studenten: stage

Stage

Jaarlijks lopen er tientallen studenten stage of doen onderzoek bij ARK. Studenten die op deze manier betrokken zijn bij ARK schrijven blogs over hun opdracht, onderzoek of stage. Alle nieuwsblogs en rapporten door studenten zijn onderaan op deze pagina te vinden.

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden:

 • OPLEIDING: Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is.
 • DUUR: Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages hebben niet de voorkeur, maar zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk.
 • ZELFSTANDIG WERKEN: Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.
 • CRITERIA: Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK, maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Elma Duijndam. Zoek je een praktische stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature. Ben je geïnteresseerd in een stage bij Rewilding Europe, neem dan contact op met Rewilding Europe.

Delta Talent

Ook kun je je als student of jonge professional ontwikkelen tot Delta Talent en meedoen aan inspirerende activiteiten. Delta Talent is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling en leert je in te spelen op uitdagingen op het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur. Veldbezoeken, workshops, afstudeeropdrachten en ontmoetingen met bevlogen experts, leggen de verbinding tussen theorie en praktijk. Kijk voor meer informatie op de speciale website van Delta Talent.
 

Momenteel zijn er de volgende STAGEmogelijkheden bij ARK:
 

 • Zandpaden, Verbindende zandwegen in Meierijstad

Het Groene Woud wordt doorkruist door zandwegen. Ze zijn van cultuurhistorische waarde en ook van groot belang voor de natuur. Steeds meer Brabantse zandwegen worden verhard, omgeploegd of moeten het veld ruimen voor bedrijventerreinen en woonwijken. Met de teloorgang van de karakteristieke zandwegen neemt de biodiversiteit af en gaat cultuurhistorie verloren. ARK wil samen met andere organisaties de waarde en het belang van zandwegen breed onder de aandacht brengen en de natuurkwaliteit ervan verbeteren.

We willen de natuurwaarde van de zandwegen opwaarderen, zodat ze als ecologische verbindingszones kunnen fungeren met natuurlijke bodemstructuur, gebiedseigen zand en rijke diverse bermen waarin zowel kruiden, struiken als bomen te vinden zijn. Daarmee bieden zandwegen ook ruimte voor zoogdieren, vogels, insecten en reptielen die afhankelijk zijn van een gevarieerde structuurrijke leefomgeving.

Door het inventariseren van de zandwegen met een werkgroep waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn wordt de lokale gemeenschap betrokken bij het project. Er wordt eerst een pilot in gemeente Meierijstad uitgevoerd met de intentie om vervolgens in het gehele Groene Woud aan de slag te gaan met behoud en herstel van zandwegen.

Werkzaamheden

 1. Inventarisatie (quick scan) uitvoeren aan de hand van zelf ontwikkelde scorings-methodiek
 2. Waar nodig uitgebreider inventarisatie van zandwegen
 3. Maken van een wandelgidsje met routes (routekaart) en een cultuurhistorische beschrijving
 4. Rondleidingen en lezingen geven (eventueel)
 5. Op basis van verzamelde informatie en ervaringen keuzes voor verdere uitwerking in fase 2; daadwerkelijk herstel van zandwegen

Denk bij de inventarisatie aan

 1. Inventariseren actuele situatie en status (bestemming en bescherming)
 2. Inventariseren ecologische waarden en potenties
 3. Inventariseren cultuurhistorische en recreatieve waarden

Opleidingsniveau
We zoeken studenten van zowel MBO (minimaal derde jaar, niveau 3 of 4), HBO als WO.

Duur
Minimaal 10 weken

Periode
T/m augustus 2021. Inventarisaties van flora en fauna in het veld zijn t/m half november nog uit te voeren. In de winterperiode ligt de nadruk meer op de overige beschreven werkzaamheden.

Rijbewijs
Het is niet noodzakelijk om een rijbewijs te hebben. De meeste locaties zijn goed bereikbaar per trein en OV-fiets Groene Woud.

Contact
Imke Nabben, 06-30103893.

 

 • Dood doet Leven, Aaseteronderzoek met wildcamera's

Voor onderzoek met cameravallen in Noord-Brabant en Limburg zijn we op zoek naar studenten met een HBO of WO opleiding, liefst met een rijbewijs. Meer informatie over het Dood doet Leven project vind je hier. Alle stageplaatsen zijn tot de kerstvakantie ingevuld. Vanaf januari 2021 zijn er weer plaatsen voor onderzoek naar profiterende aaseters beschikbaar! Heb je interesse? Neem dan contact op met Melanie Pekel, 06-12031612.

 

 • Natuurlijke begrazing

FREE Nature heeft diverse stagemogelijkheden met betrekking tot natuurlijke begrazing. Je vindt ze hier.

 

 • Iets anders?

Naast de hierboven weergegeven mogelijkheden ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Elma Duijndam, 06-20449862. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.