U bent hier

Studenten: stage

Stage

Jaarlijks lopen er tientallen studenten stage of doen onderzoek bij ARK. Studenten die op deze manier betrokken zijn bij ARK schrijven blogs over hun opdracht, onderzoek of stage. Alle nieuwsblogs en rapporten door studenten zijn onderaan op deze pagina te vinden.

Zoek je een onderzoeks- of stageplaats in een van de ARK projecten dan bestaan hiervoor mogelijkheden:

  • OPLEIDING: Voor de meeste stages is minimaal 3e jaars HBO of universitair niveau nodig. Vaak staat bij de betreffende stage vermeld wat het gevraagde opleidingsniveau is.
  • DUUR: Bij voorkeur duurt een stage minimaal 2 maanden (10 weken), bij full time beschikbaarheid. Deeltijdstages hebben niet de voorkeur, maar zijn incidenteel onder goede afspraken mogelijk.
  • ZELFSTANDIG WERKEN: Voor een stage bij ARK is het belangrijk dat je flexibel bent en goed zelfstandig kunt werken. We hebben maar een klein kantoor en werken veelal vanuit huis of op locatie.
  • CRITERIA: Lees hier welke criteria ARK hanteert voor het lopen van (onderzoeks-)stages. Lees deze van tevoren goed door voordat je op een stagemogelijkheid reageert!

Er zijn géén zogenaamde snuffelstages mogelijk bij ARK, maar studenten van PABO en andere relevante opleidingen zijn van harte welkom om een kijkje te nemen bij onze veldlessen. Neem daarvoor contact op met Réanna Stegeman. Zoek je een praktische stageplek die vooral gericht is op het beheer en inzet van runderen en paarden in Nederland neem dan contact op met Tanja de Bode van FREE Nature. Ben je geïnteresseerd in een stage bij Rewilding Europe, neem dan contact op met Rewilding Europe.

STAGE LOPEN BIJ ARK? BEKIJK HIER DE ACTUELE MOGELIJKHEDEN:

 

  • WROETEN VOOR VLINDERS

Aardbeivlinder. Foto: Rasmus Holmboe Dah
Aardbeivlinder. Foto: Rasmus Holmboe Dah

Periode: weer stageplekken vanaf voorjaar 2023 (gedurende 2-3 jaar).
Mogelijkheden voor een duo-stage.
Stageduur: vanaf 16 weken.
Locatie: Noord-Brabant

Sinds 2015 leven er wilde zwijnen is in het gebied de regio Heeze-Leende. Onderzoek laat zien dat wilde zwijnen een meerwaarde kan bieden aan de biodiversiteit van het gebied. Op de Veluwe is gebleken dat de wroetactiviteiten bijdragen aan het microhabitat van de aardbeivlinder. 
Natuurlijke processen zijn een onmisbaar deel in de natuur en ARK Natuurontwikkeling streeft ernaar om deze te herstellen of terug te brengen. Door een beter inzicht te krijgen in het effect van wild zwijn gedrag in relatie tot dagvlinders kunnen maatregelen worden genomen om gebieden te verbeteren van micro- tot macroschaal. Bij het verbeteren van dagvlinder populaties en leefgebieden zullen ook andere soorten meeprofiteren. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Bart Beekers, bart.beekers@ark.eu 

  • VEGETATIEONDERZOEK EILAND VAN BRIENENOORD

Eiland van Brienenoord. Foto: Elma Duijndam
Eiland van Brienenoord. Foto: Elma Duijndam

Op het Eiland van Brienenoord, midden in de Nieuwe Maas in Rotterdam, zijn grootschalige werkzaamheden verricht om getijdenoevers te realiseren. In plaats van steile, stenige oevers zijn er nu langzaam aflopende oevers waar het getij beter beleefd en ‘geoogst’ kan worden. De verwachting is dat hier een biotoop ontstaat met oevervegetatie en onderwaterplanten die leefgebied biedt voor dieren zoals macrofauna, (trek)vissen en watervogels. Er is geen vegetatie aangeplant in deze zones. De idee is dat de vegetatie hier spontaan ontstaat, na aanvoering door onder meer water en wind.   

ARK wil graag de ontwikkeling van de vegetatie monitoren middels een meerjarig onderzoek. Momenteel doet een student de eerste onderzoeksstage en waarin een onderzoeksopzet gemaakt wordt voor een meerjarig monitorproject door studenten en een baseline voor het eerste jaar. Voor de huidige periode is deze stage dus bezet. Een vervolg op deze stage is vanaf maart/april 2023 mogelijk.

Goede plantenkennis en kennis van vegetatiemonitoringsmethodieken is noodzakelijk. 

Klik hier voor meer informatie. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met Esther Blom esther.blom@ark.eu   

  • Delta Talent

Ook kun je als student of jonge professional meedoen aan inspirerende activiteiten van Delta Talent. Delta Talent is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling. We organiseren veldbezoeken, workshops, afstudeeropdrachten en ontmoetingen met bevlogen expertsop het gebied van deltamanagement, water, klimaatverandering en bouwen met natuur. Kijk voor meer informatie op de speciale website van Delta Talent.

 

andere mogelijkheden:

 

  • Natuurlijke begrazing

Kuddebeheerder FREE Nature heeft diverse stagemogelijkheden met betrekking tot natuurlijke begrazing. Je vindt ze hier.

 

  • Iets anders?

Naast de hierboven weergegeven mogelijkheden ontstaan er geregeld nieuwe plaatsen, of wellicht heb je zelf een goed idee. Is je interesse van algemener aard neem dan contact op met Réanna Stegeman, 06-20449781. Er wordt dan gekeken of er ook andere mogelijkheden zijn.

BLOGS LEZEN VAN STUDENTEN DIE EERDER STAGE LIEPEN BIJ ARK? KLIK HIER