U bent hier

Veldlessen: Zandmotor

De Zandmotor bij Ter Heijde is in 2011 aangelegd als vernieuwende manier om de kust te beschermen. Deze zachte wering is een alternatief voor het regelmatig opspuiten van het strand langs de Delflandse kust. Door in een keer een grote hoeveelheid zand te storten voor de kust bij Ter Heijde, een schiereiland in de vorm van een haak, wordt herhaaldelijke verstoring van de kwetsbare zeebodem voorkomen. De Zandmotor is een mooi voorbeeld van bouwen met de natuur. De natuur legt het zand op de juiste plek.

Deze vorm van kustbescherming is niet alleen een technisch hoogstandje, maar brengt ook kansen voor de natuur. De natuur krijgt weer vrij spel op de Zandmotor en daarmee keren dynamische processen, die door het vastleggen van de kust grotendeels zijn verdwenen, weer terug. Nieuw gevormde zandbanken zorgen voor rustplaatsen en fourageermogelijkheden voor vele kustvogels. Op de wat hoger gelegen delen krijgen pionierplanten als zeeraket en zeepostelein weer een kans. Soorten als biestarwegras en helm zorgen ook voor de vorming van nieuwe duinen. Deze mogen overigens met het kleiner worden van de zandmotor ook weer verdwijnen.

Zandhagedis op de Zandmotor bij Ter Heijde
Zandhagedis op de Zandmotor bij Ter Heijde

Op pad

Het veldlesprogramma op de Zandmotor is gericht op de bovenbouw van basisscholen uit de omgeving en bestaat uit twee onderdelen; een voorbereidende presentatie in de klas en de eigenlijke buitenles op een andere dag. Het lesprogramma wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en heeft als doel de kinderen en begeleiding bekend te maken de natuurlijke processen die typisch zijn voor onze zandige kust.

Veldles op de Zandmotor
Veldles op de Zandmotor

Tijdens de buitenles werken de kinderen in groepjes onder begeleiding. Met behulp van opdrachtkaarten en veldlesmaterialen als zoekkaarten, verrekijkers en garnalennetjes gaan zij op ontdekking op de weidse zandmotor.