U bent hier

Veldlessen: Oostvaardersland

ARK heeft in het Oostvaardersland in samenwerking met Staatsbosbeheer twee educatieprojecten ontwikkeld: in de Stille Kern in het Horsterwold en in het Oostvaardersbos. Kinderen van groep 6 en 7 van basisscholen uit Almere en Zeewolde kunnen kennismaken met de spannende natuur in deze gebieden. Grote grazers en het verbinden van natuurgebieden zijn belangrijke thema’s in dit project.

Bij de buitenles draait het vooral om het zelf ontdekken en beleven. De kinderen kunnen kiezen uit opdrachten zoals waterdiertjes vangen, een natuurbrug maken, de in het wild levende paarden observeren, geuren verzamelen en nog veel meer.

Voorafgaand aan de buitenles komt een medewerker op bezoek in de klas om aan de hand van een powerpointpresentatie van alles te vertellen over de natuur op het nieuw gewonnen land , de relatie tussen mens en het gebied, het belang van ecologische verbindingszones en de rol van natuurlijke begrazing. Dit bezoek en dient ook als "opwarmertje" voor de buitenles.

ARK heeft beide projecten inmiddels overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Voor de buitenlessen kunt u contact opnemen met Hans-Erik Kuypers via 06-55766941 of per email: zeewolde@staatsbosbeheer.nl.