U bent hier

Veldlessen: Meers

De veldlessen in Meers, voorbeeldgebied voor het Rivierpark Maasvallei project, gaan over natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming: mogelijk gemaakt door grind- en zandwinning in de Grensmaas. Door de grind- en zandwinning heeft de Grensmaas hier een ware metamorfose ondergaan. Het is veranderd van een ingesnoerd kanaal in een natuurlijke grindrivier en werpt daarmee een blik vooruit op de gehele Grensmaas anno 2025.

Door een stroomversnelling waden

Een eiland in de rivier bereiken of door een stroomversnelling waden is uniek voor deze plek en doen de kinderen maar wat graag. De stroomsnelheid van de Grensmaas meten en waterdiertjes vangen in poelen - die na hoogwater zijn achtergebleven – zijn typerende activiteiten in Meers. Favoriet is het zoeken naar rivierkeien op de grindbanken in de rivier en op de grindstranden. En de koniks en galloways opspeuren, om hun gedrag te observeren. Als de hengsten met elkaar aan het vechten slaan, waan je je helemaal midden in de wildernis.


Dwaalfilm.eu: Veldles Meers

De veldlessen zijn inmiddels overgedragen aan CNME De Rollen (Centrum voor Natuur- en Milieu-Educatie) in Sittard/Geleen.