U bent hier

Veldlessen: Kempen~Broek

Sinds 2011 verzorgt ARK buitenlessen in het Kempen~Broek. Het Kempen~Broek is een groot grensoverschrijdend project. Binnen het gebied is ARK gestart in De Graus.

De Graus vormt één van de schakeltjes die het Wijffelterbroek in Nederland gaat verbinden met het Stramprooierbroek in Belgie. Zo ontstaat er op den duur langs de grens één groot aaneengesloten natuurgebied van duizenden hectares.

Vroeger was de Graus een onderdeel van een groot grensmoeras waar zich grond- en regenwater verzamelden. Afgelopen eeuw werd het moerasgebied op grote schaal droog gemaakt voor de landbouw. Maar dat is nu voorbij. Steeds meer landbouwpercelen worden teruggegeven aan de natuur en mogen weer moerassig worden. Libellen, kikkers, watervogels, moerasplanten en bijzondere vlinders keren terug. Het wordt een prachtig gebied, uniek voor Nederland.

Een groot moerasgebied dat water vasthoudt is erg belangrijk nu het klimaat verandert. De verwachting is namelijk dat het niet alleen warmer wordt, maar in natte jaargetijden ook steeds natter en in droge jaargetijden alsmaar droger. Hierdoor kan wateroverlast en droogteschade optreden. Het grote moeras kan ons van deze problemen afhelpen. Want het slurpt net als een spons water op in natte tijden, terwijl deze spons droge tijden juist water afgeeft. Zo’n gebied noemen we een ‘klimaatbuffer’. Dat klinkt saai maar het is er reuze spannend. Het is puur natuur!

Dwaalfilm.eu: Veldles Kempen~Broek

De veldlessen zijn inmiddels overgedragen aan het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM), contact via Els Peusens.