U bent hier

Rapporten

Hier kunt u enkele door ARK verzorgde rapporten in pdf-vorm downloaden. Ook vindt u hier rapporten waaraan ARK medewerking heeft verleend, of artikelen over projecten of gebieden waar ARK bij betrokken is. Meer rapporten zijn te vinden bij onze voorbeeldprojecten.

Cyclische verjonging, samengaan van natuur- en hoogwaterbescherming

De laatste 15 jaar zijn de uiterwaarden van onze grote rivieren in hoog tempo veranderd. Natuurontwikkeling heeft hier geleid tot opmerkelijke ontwikkelingen in de flora en fauna, maar tegelijkertijd tot verruwing van de overstromingsvlakte en daarmee tot lokale opstuwing van hoogwaterstanden. Cyclische verjonging is een beheerstrategie die probeert synergie te scheppen tussen spontane natuur enerzijds en hoogwaterbescherming anderzijds. Dit artikel en rapport gaan beiden in op wat cyclische verjonging is en wat er nu wel en juist niet mee bereikt kan worden. Meer informatie op de webpagina over cyclische verjonging.

Natuurlijke klimaatbuffers

Dinsdag 31 oktober 2006 namen de lijsttrekkers van de grote partijen een rapport in ontvangst over Natuurlijke Klimaatbuffers. Dit rapport is een gezamenlijke visie van Vogelbescherming Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Waddenvereniging en ARK. Zij spreken de fractieleiders aan op hun verantwoordelijkheid Nederland veiliger te maken bij een stijgende waterspiegel en dit op een duurzame natuurlijke manier te doen. Dat is goed voor de veiligheid, economie en de biodiversiteit van natuur.

Bergen bij de Bron, Stroming, januari 2004

Minder wateroverlast bij hoog water en meer water in droge tijden. Natuurlijke waterberging in de middelgebergten in het stroomgebied van Maas en Rijn.

Levende rivieren, Stroming, 1993

Tweehonderdduizend hectare nieuwe natuur in Nederland in 10 jaar was de inzet van het WNF. De uitwerking van een studie waarbij de Ecologie belicht wordt door Hydrologisch Adviesburo Klink, de rivierkundige gevolgen door het Waterloopkundig laboratorium, Landmeetkundig buro Meet is verantwoordelijk voor de berekeningen ten aanzien van klei- en zandhoeveelheden van de nevengeuen. Dr. G.B. Janssen heeft een studie verricht naar de geschiedenis van de baksteenfabricage. Het samensmeden van deze studie is gedaan door Stroming bv dat ook de locatiestudie en riviermorfologische aspecten voor zijn rekening nam.

Toekomst voor de bever in Limburg, VZZ (Dijkstra, Kurstjens) januari 2006

De toekomst voor de bever in Limburg ziet er rooskleurig uit. Dat wordt geconcludeerd in het evaluatierapport van het project ‘Toekomst voor de bever in Limburg’ dat vrijdag 21 april is gepresenteerd. Het project is tussen 2002 en 2005 onder coördinatie van ARK samen met waterschappen, landbouwers, natuurbeheerders, Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten aangepakt. Het aantal bevers groeide in die tijd spectaculair! Van ongeveer tien bevers in 2002 naar rond de vijftig dieren van minimaal één jaar oud in 2005. Meer informatie op de webpagina.

Tijdelijke Natuur, Stroming, 18 juni 2006

Op nieuwbouwlocaties en geplande industrieterreinen is tijdelijk vaak volop ruimte voor natuur. Het rapport 'Tijdelijke Natuur' gaat in op de kansen en mogelijkheden. Voor meer informatie zie de webpagina over tijdelijke natuur.

Natuur en economie in de Gelderse Poort, Alterra, november 2007

Dat het toerisme in de Gelderse Poort een enorme vlucht heeft genomen de afgelopen 10 jaar, is onmiskenbaar. En wat blijkt? De topnatuur van de Gelderse Poort is van wezenlijk belang in de groei van de inkomsten en arbeidsplaatsen in dit gebied! Natuurontwikkeling biedt kansen voor ondernemers, gemeenten én recreatie!

Grote Grazers, Aanvaardbare Risico's, Verkaart en Vanden Herik, juni 2006

Over veiligheid en verantwoordelijkheid in door paarden of runderen begraasde natuurgebieden. Een rapport samengesteld door Keesjan van der Herik en Ilse Verkaart in samenwerking ARK Natuurontwikkeling, Herds and Homelands, Stichting Consument en Veiligheid en Centrum voor aansprakelijkheidsrecht kub.

Leren Loslaten, ARK & Verkaart, Maart 2005

Over honden loslaten in Natuurterreinen. Hondenbezitters wandelen graag in natuurgebieden. Maar tegelijkertijd blijken honden natuur behoorlijk te kunnen verstoren. Hond en eigenaar trekken in de meeste gevallen aan het kortste eind en zijn niet welkom in natuurgebieden. En zijn dan ook niet altijd even gelukkig met de komst van natuur… Stichting Ark heeft met steun van het VSB fonds en deelgemeente Hoogvliet een onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om natuur, grazers en honden beter samen te laten gaan. Met aanpassingen in het terrein, speciale routes, selectieve toegankelijkheid, seizoensgebonden geboden, trainingen en voorlichting blijken al heel veel resultaten te behalen!