U bent hier

Advies, onderzoek en communicatie

ARK is aanjager van wilde natuur. Dat zijn we al sinds 1989. Van het ontwikkelen van visies tot de uitvoering in het veld. Ook geven we op verzoek adviezen over natuurontwikkeling, over communicatie en we doen onderzoek naar natuurresultaten.

Advies

In opdracht van natuurorganisaties, waterwinners, delfstofwinners en vele anderen maakten we adviezen voor natuurontwikkeling in hun gebieden. Deze adviezen bestaan soms uit een toekomstvisie op een bepaald gebied en als deze wordt gerealiseerd ook over inrichting en beheer van nieuwe natuurgebieden en bestaande natuurgebieden.

Onderzoek

Wanneer ergens een start met natuurontwikkeling wordt gemaakt is het zeer interessant om te volgen hoe planten en dieren hier op reageren. De natuurgebieden waar ARK bij betrokken is worden daarom, zeker in de eerste jaren, volop gemonitord. Dat doen we zelf, met vrijwilligers of we werken samen met andere instituten of lokale natuurwerkgroepen. Ook ondersteunen we partners bij het uitvoeren van onderzoeken.

Communicatie

Kiezen voor natuurontwikkeling betekent kiezen voor veranderingen in een gebied. Op een aantal locaties waar ARK werkt, kan natuur pas haar gang gaan nadat één van onze partners er heeft huisgehouden. Bijvoorbeeld het omwoelen van een terrein, wat vaak een explosie van distels en brandnetels geeft. Iets dat bezoekers en omwonenden soms niet zo waarderen. En de inzet van grote grazers brengt een aantal huisregels met zich mee. Dit soort veranderingen kunnen onbegrip en weerstand oproepen bij het publiek. Een heldere communicatie over de ontwikkelingen in een gebied is dan ook essentieel.

Die uitwisseling met het publiek doet ARK op verschillende manieren. Per gebied bekijken we welk type voorlichting nuttig is. Het belangrijkste is: gewoon onze gebieden laten zien. Het terrein intrekken en aan belangstellenden uitleggen wat er gebeurt, ontwikkelingen laten zien en direct op vragen of opmerkingen reageren. Ook betrekken we de media bij onze activiteiten. Met regelmaat informeren we over de ontdekking van bijzondere planten, vogels of insecten in een gebied, de geboorte van een kalf of veulen of een vuilruimactie door scholieren. We onderhouden contacten met gemeentebesturen en lokale belangenverenigingen om de vinger aan de pols te houden over wat er leeft rond het gebied. En verder plaatsen we informatiepanelen en verspreiden we folders om ons verhaal te doen. Op die manier is een aantal sceptische omwonenden langzaam maar zeker tot ware ambassadeurs van onze gebieden uitgegroeid!