U bent hier

Veel gestelde vragen over ARK

Waar staat de naam ARK voor?

Heeft ARK leden of donateurs?

Wat is de herkomst van de financiële middelen van ARK?

Waar staat het kantoor van ARK?

Wat kan ik voor ARK doen?

Geeft ARK een blad uit waar ik een abonnement op kan nemen?

Heeft ARK grond in eigendom?

Is de recreant buiten de paden niet verstorend voor zeldzame en kwetsbare soorten?

Wat verstaan jullie onder beheer? Valt het grazen van koeien en paarden daar ook onder?

Als je de natuur niet beheert, krijg je dan geen onkruid, muggen en andere rommel?

Wat vindt ARK van de cultuurhistorische betekenis van het landschap?

Is Nederland niet te klein voor struinnatuur en wildernis?

Waarom wil ARK soorten opnieuw introduceren: kunnen zij niet op eigen kracht terugkeren?

Waar staat de naam ARK voor?

De Ark is een mythisch schip, dat mensen, dieren en planten een nieuwe, hoopvolle wereld binnenloodst. Omdat ons werk zich vooral afspeelt langs beken, rivieren en kusten en de grillen van het water een belangrijke rol spelen in ons werk vonden wij dit een passende naam.

Heeft ARK leden of donateurs?

U kunt geen lid van ARK worden. Het zorgvuldig onderhouden van contacten met leden en het voeren van een ledenadministratie zouden ons erg veel tijd en middelen kosten. We denken die nu beter te kunnen besteden. Wel kunt u ons werk steunen als donateur. Er zijn diverse projecten waarvoor we nog op zoek zijn naar financiering om deze optimaal uit te voeren. Met een donatie aan ARK draagt u bij aan een wilder Nederland en als donateur kunt u giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Wat is de herkomst van de financiële middelen van ARK?

ARK Rewilding Nederland is een non-profitorganisatie, zonder structurele overheids- of donateurinkomsten. Het grootste deel van onze inkomsten komt van opdrachtgevers die ons vragen om bepaalde projecten uit te voeren. Een belangrijke bijdrage van € 900.000,- ontvangen we jaarlijks van de Nationale Postcode Loterij. In ons jaarverslag kan u de precieze herkomst van onze middelen vinden.

Waar staat het kantoor van ARK?

ARK heeft sinds 2009 een klein kantoor in Nijmegen. De meeste medewerkers werken vanuit huis, omdat dat efficiënter en goedkoper is dan het onderhouden van een kantoor. Zo kunnen we meer geld besteden aan onze doelstellingen.

Wat kan ik voor ARK doen?

ARK heeft geen leden en werkt in een beperkt aantal projecten met vrijwilligers. Soms zijn er projecten waarvoor we sponsoren zoeken. Deze projecten kondigen we apart aan. U kunt ons werk dus steunen als donateur. Daarnaast kun u ons volgen en steunen via Twitter en Facebook.

Geeft ARK een blad uit waar ik een abonnement op kan nemen?

Nee, ARK heeft geen eigen tijdschrift. Wel maken we jaarlijks een Jaarverslag en geven we van een aantal projecten jaarverslagen uit. Meestal worden de resultaten van ons werk, of bevindingen in de gebieden gemeld via bestaande bladen. Onze nieuwsberichten verspreiden we via onze website, nieuwsbrief en social media (Instagram, LinkedIn, Facebook en Twitter).

Heeft ARK grond in eigendom?

Ja, momenteel bezitten wij tijdelijk gronden in Het Groene Woud, Maashorst, Kempen~Broek en Drielandenpark. Maar meestal beheren wij alleen gronden voor anderen en geven er voorlichting over. Met ons beheer en onze voorlichting streven we natuurlijk wel een duurzame ontwikkeling van de gebieden na, maar eigendom is daarvoor in onze ogen niet de belangrijkste voorwaarde. Belangrijker is dat de huidige eigenaren het belang zien van natuurontwikkeling, of het nu particulieren zijn, natuurorganisaties, waterwinners, ontgronders of anderen.

Is de recreant buiten de paden niet verstorend voor zeldzame en kwetsbare soorten?

Soms wel en dan kunnen bepaalde delen van het gebied worden afgesloten. ARK begint haar werk echter vaak op voormalige landbouwgronden, zonder veel kwetsbare soorten. Die komen pas naderhand en vaak tegelijk met de vrij rondstruinende recreanten. Zonder die recreanten zouden er misschien nog meer bijzondere soorten komen, maar zonder recreanten is er ook minder draagvlak voor en betrokkenheid bij deze nieuwe natuurgebieden.

Wat verstaan jullie onder beheer? Valt het grazen van koeien en paarden daar ook onder?

ARK staat voor natuurgebieden, waarin de natuur niet door mensen geordend wordt, maar door natuurlijke processen als rivierdynamiek, grondwaterstromen en natuurlijke begrazing. Het beheer beperkt zich hoofdzakelijk tot het reguleren van de aantallen grazers, bij gebrek aan grote roofdieren. Paarden en runderen zijn voor ons onderdeel van de natuur en geen ‘beheersmaatregel’.

Als je de natuur niet beheert, krijg je dan geen onkruid, muggen en andere rommel?

Welke soorten wel of niet wenselijk zijn bepaalt al te veel de natuur in Nederland en daarbuiten. ARK probeert nu juist oases te creëren, waarin niet de mens, maar de natuur zelf bepaalt wat er mogelijk is. In de praktijk blijken hier vele duizenden soorten van te profiteren. Dat een zeldzame plant of dier biodiversiteit voor de ene mens is, maar onkruid of rommel voor de ander, doet er in onze gebieden niet toe.

Wat vindt ARK van de cultuurhistorische betekenis van het landschap? 

Ook natuurontwikkeling heeft een culturele context. Het is een nieuwe fase in de ontwikkeling van een landschap. En net als in een boek, laat een nieuw hoofdstuk zich beter lezen, nadat de vorige goed zijn begrepen. Daarom probeert ook ARK zoveel mogelijk de cultuurhistorie van een gebied zichtbaar te houden. Historische elementen krijgen waar mogelijk weer betekenis in het heden.

Is Nederland niet te klein voor struinnatuur en wildernis?

Nee, dat is een grote misvatting. Al in gebieden van enkele tientallen hectaren kan onder invloed van natuurlijke processen een gevarieerde wildernis ontstaan, waarin de bezoeker urenlang kan rondzwerven. Er is in Nederland ruimte voor honderdduizenden hectaren van deze natuur.

Waarom wil ARK soorten opnieuw introduceren: kunnen ze niet zelf terugkomen?

Niet alle soorten kunnen op eigen kracht terugkeren. Daar zijn ook soorten bij die van groot belang zijn voor het goed functioneren van natuurgebieden. Voorbeelden zijn grote planteneters als wild paard en rund, edelhert en bever. Honderden andere planten en diersoorten profiteren van hun terugkeer. Daarom heeft ARK deze grote planteneters al in vele tientallen gebieden, met succes, teruggebracht.
Soorten die een belangrijk symbool vormen voor een bepaald type natuur, die verdwenen zijn en niet op eigen kracht terug kunnen keren helpen we soms ook met herintroductie. Voorbeelden zijn de Europese steur voor een gezond estuarium en rivierengebied of de geelbuikvuurpad in natuurlijke natte graslanden in het Limburgse heuvelland.