U bent hier

Vacatures

ARK Natuurontwikkeling werkt aan uitgestrekte, robuuste en dynamische natuurgebieden, waar natuurlijke processen hun gang mogen gaan. Verbindingen tussen natuurkernen bieden het noodzakelijke netwerk voor planten en dieren om zich te verplaatsen en zich aan te passen aan veranderingen in klimaat en ruimtegebruik. Economische en maatschappelijke inbedding van natuur in de samenleving is essentieel voor een duurzaam beheer en behoud van natuur.

ARK werkt zoveel mogelijk praktijk- en uitvoeringsgericht. We laten zien wat er kan. ARK initieert en organiseert gebiedsontwikkelingen waarin nieuwe natuur bijdraagt aan zowel het ecologische als sociaaleconomisch functioneren van de regio. Daarom zoeken we de samenwerking met andere maatschappelijke belangen, maakt natuurbeleving met veldonderwijs deel uit van de actieve communicatie en is toegankelijkheid essentieel voor de beleving van natuurgebieden. ARK treedt ook op als (tijdelijk) eigenaar en beheerder van gronden.

ARK Natuurontwikkeling is een stichting met ruim 30 medewerkers. ARK is een platte organisatie met korte lijnen, waar slagvaardigheid belangrijk is. De bedrijfsvoering wordt vanuit het kantoor in Nijmegen verricht; de meeste medewerkers werken vanuit huis.

Op dit moment moment heeft ARK geen vacatures.