U bent hier

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht staat de directie van ARK Rewilding Nederland bij met raad en daad en ziet erop toe dat de bedrijfsvoering van ARK Rewilding Nederland verantwoord is, de continuïteit van de organisatie waarborgt en tegelijkertijd invulling geeft aan de missie van ARK Rewilding Nederland. Innovatief werken en een zekere mate van risicovol handelen behoren tot de werkwijze van ARK Rewilding Nederland.

De Raad vanToezicht beoordeelt in het bijzonder:

 • het functioneren van de directie
 • de strategie en het algemeen beleid
 • de structuur van de organisatie
 • de financiële positie en het risicobeleid
 • de maatschappelijke positie van de organisatie

De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke leden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Clarisse Buma
 • Han Olff
 • Ellen Masselink
 • Jan Ernst de Groot, voorzitter
 • Caroline Visser
 • Bregje van Wesenbeeck

De huidige hoofdfuncties van de Raad van Toezicht zijn:

 • Clarisse Buma, woordvoerder Gemeente Rotterdam 
 • Han Olff, professor of Community and Conservation Ecology, Rijksuniversiteit Groningen
 • Ellen Masselink, partner GettingToWe
 • Jan Ernst de Groot, Chief Legal Officer / Chief Sustainability Officer Ahold Delhaize
 • Caroline Visser, Vice-Voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Bregje van Wesenbeeck, wetenschappelijk directeur van Deltares en UHD Technische Universiteit Delft