U bent hier

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht staat de directie van ARK Natuurontwikkeling bij met raad en daad en ziet erop toe dat de bedrijfsvoering van ARK Natuurontwikkeling verantwoord is, de continuïteit van de organisatie waarborgt en tegelijkertijd invulling geeft aan de missie van ARK Natuurontwikkeling. Innovatief werken en een zekere mate van risicovol handelen behoren tot de werkwijze van ARK Natuurontwikkeling.

De Raad vanToezicht beoordeelt in het bijzonder:

  • het functioneren van de directie
  • de strategie en het algemeen beleid
  • de structuur van de organisatie
  • de financiële positie en het risicobeleid
  • de maatschappelijke positie van de organisatie

De Raad van Toezicht bestaat uit onafhankelijke leden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Chris Kalden, voorzitter
  • Clarisse Buma
  • Han Olff
  • Tim Slager
  • Ellen Masselink