U bent hier

Onze doelen

Voor het bereiken van meer wilde natuur in Nederland, heeft ARK verschillende speerpunten voor de komende jaren. Voor elk van de speerpunten is een 'ontwikkelopgave' geformuleerd. Met 'wilde natuur' bedoelen wij natuur die spontaan, robuust en waardevol is. Wilde natuur is natuur die haar eigen gang gaat, natuur die zich voortdurend weet aan te passen en natuur met een hoge maatschappelijke waarde, ook op de langere termijn.

Rijke natuur

ARK wil - samen met natuurbeheerders - inspiratie en ervaring opbouwen met systeemeigen, natuurlijke maatregelen die de zelfredzaamheid en de veerkracht van de natuur versterken en geen voortdurend ingrijpen behoeven. ARK wil voorbeeldprojecten ontwikkelen waar de natuur zelf het werk opknapt en de biodiversiteit door kringloopprocessen en andere natuurlijke processen sterk verbetert.

Wilde zee en kust

ARK wil een inspirerende bijdrage leveren aan het ‘kantelen’ van de Noordzee, de kust en de delta, naar natuurlijk functionerende ecosystemen, aangedreven door natuurlijke processen.

Grenzeloze natuur

ARK wil Nederland helpen te ontwikkelen tot een vrij doorkruisbaar leefgebied, zonder grenzen, voor grote zoogdieren (wolf, wild zwijn, edelhert, wisent, lynx, wilde kat, otters, etc.) en vissen (steur, zalm, etc.). Daarbij wil ARK laten zien hoe mens en natuur goed en zonder conflicten samen kunnen leven. Enerzijds door het ontwikkelen van ideeën en oplossingen om mogelijke negatieve consequenties te vermijden en te beperken. Anderzijds door begrip en draagvlak binnen de samenleving op te bouwen over de rol van wilde diersoorten in de natuur en maatschappij.

Investeren in natuur

Wij willen als ARK meer wilde natuur realiseren door als doortastende en betrouwbare partner, voor zowel publieke en private partijen als particuliere fondsen kansen te scheppen om te investeren in de ontwikkeling van natuur.

Waterveilige natuur

Wij willen als ARK een uitdagende rol vervullen in het veranderen van het waterbeheer - zowel van regionale wateren als rivieren - naar een natuurgerichte benade-ring, waarin niet het beheersen, maar het meebewegen met en het bieden van ruimte aan natuurlijke processen centraal staan. Wij zien dit niet als een alternatief, maar als een aanvulling op de Nederlandse waterbouwtraditie.

ARKademie

Wij willen de groene professionals van de toekomst bereiken en inspireren. Onze ambitie is om een groot deel van de studenten van groene MBO-, HBO- en universitaire opleidingen kennis te laten maken met de laatste ideeën over natuurontwikkeling en het werk van ARK.