U bent hier

Meerjarenplan 2019-2022

ARK zal haar rol als aanjager en kwartiermaker voor de verrijking, versterking, vergroting en verwildering van de natuur de komende jaren met onverminderd enthousiasme voortzetten. In Nederland en aangrenzende buitenlandse landstreken. Omdat de ontwikkeling van wilde, spontane, robuuste en toegankelijke natuur onmisbaar is, naast het beschermen van natuur die we nog hebben.

In dit Meerjarenplan 2019-2022 maken wij allereerst de balans op en kijken wij vooruit naar de komende jaren (hoofdstuk 2). Wat was de afgelopen jaren de impact van ons werk en hoe wordt het werk van ARK door de buitenwacht beoordeeld? Wat zijn de uitdagingen die zich de komende jaren aandienen? Deze analyse leidt tot een aantal tactische keuzes, zowel in onze werkwijze als de inhoudelijke speerpunten voor de komende jaren (hoofstukken 3 en 4). Het meerjarenplan wordt afgesloten met een aantal organisatorische uitdagingen voor de komende jaren en met een meerjarenbegroting (hoofdstukken 5 en 6).