U bent hier

Jaarverslag

Het jaar 2022 was een jaar waarin het ARK-team niet alleen onverminderd in het veld nieuwe, wilde, robuuste natuur realiseerde, maar ook de balans opmaakte.

ARK Natuurontwikkeling maakte in het laatste kwartaal van 2022 een metamorfose door en verpopte zich tot ARK Rewilding Nederland. De keus voor ‘Rewilding’ in onze titel doet recht aan onze groeiende ambitie om ook anderen te inspireren om deze weg vooruit te kiezen. Meer hierover in ons meerjarenplan 2023-2027. Het zelf ontwikkelen van nieuwe natuur is en blijft een kernactiviteit van ARK. Dat concentreren we voortaan in zeven gebieden, van het hoogste punt van Nederland in Zuid-Limburg tot in de Noordzee. Natuurontwikkeling is immers de basis van rewilding!


Hier PDF-pictogram een verslag van de hoogtepunten uit 2022 en PDF-pictogram de financiële verantwoording van ons werk. Aan iedereen die heeft bijgedragen aan meer, en wildere natuur in 2022 wil ik, samen met het hele team van ARK Rewilding Nederland, onze hartelijke dank uitspreken. Rewilden kunnen we alleen samen, en in de fantastische resultaten in het veld vinden we onze drijfveren en beloning om hier met z’n allen voor te gaan. Wilde natuur in Nederland? Jazeker!

Esther Blom
Directeur/ad-interim bestuurder ARK Rewilding Nederland
Voorheen ARK Natuurontwikkeling