U bent hier

Urban rewilding in Nijmegen

5-06-2023|DOORARK Rewilding Nederland

De stad is een natuurgebied waar ook mensen wonen. Je vindt er een bonte verzameling aan ecologische niches, zoals bergen en kliffen (gevels en gebouwen), uitgestrekte kiezelstranden (grote platte daken), en uitgestrekte graslanden (wilde bermen). Veel dieren en planten voelen zich prima thuis in deze stedelijke habitats. Recht onder onze neus ligt een ongekend potentieel voor nieuwe natuur. In Nijmegen zijn de gemeente Nijmegen en stichting Nyma gestart met het rewilden van het Nyma terrein. ARK ondersteunt het initiatief vanuit haar nieuwe rewilding-opschalingsprogramma’s.

Het Nyma terrein is een iconisch relict van de twintigste-eeuwse kunstzijdespinnerij aan de oevers van de Waal. Sinds het sluiten van de hekken in 2009 is het terrein grotendeels braak komen te liggen, maar sinds kort wordt er actief gewerkt aan de omvorming naar een modern industrieel bedrijventerrein voor startups, kleine organisaties en creatieve industrie. Sinds dit jaar is het Nyma terrein ook thuis voor het hoofdkantoor van ARK Rewilding Nederland.

Urban rewilding

De rewilding van het Nyma terrein wordt het eerste grootschalige urban rewilding project van Nederland, mogelijk gemaakt door de gemeente Nijmegen. Bij urban rewilding komen de natuur en haar natuurlijke processen centraal te staan in de ontwikkeling van de buitenruimte. Net als bij niet-stedelijke rewilding creëren we omstandigheden die natuurlijke processen in het gebied weer versterken. In het harde buitenterrein worden groeikansen gecreëerd en wordt ingezet op afwachtend beheer. Bijzonder aan urban rewilding is dat de mens de meest dominante natuurlijke dynamiek is. Tegelijkertijd biedt urban rewilding kansen om mensen meer bewust te maken van de natuur die overal om hen heen groeit en bloeit, en om een alternatief te zoeken voor statisch beheer en statische stadsnatuur. Urban rewilding is ook een oefening in rewilding van de ‘stadsmens’.

De natuur is ingenieus en vindt overal waar het mogelijk is wel een manier om te groeien. Zo komt er al een grote variëteit aan soorten voor op de Nyma. Er lopen vossen, hazen en marters rond. Er vliegen slechtvalken, zwarte roodstaarten en dwergvleermuizen door de lucht. Op de daken, tussen tegels en in greppels groeien bezemkruiskruid, rucola, zwarte mosterd en boswilg. Deze soorten hebben zich allemaal zonder enige hulp gevestigd op een ‘kaal industrieterrein’. Stel je voor wat er allemaal kan leven als we natuurlijke processen de tijd en ruimte geven die ze nodig hebben!

De komende jaren wordt er onthard: asfalt en betonklinkers maken plaats voor poreuze bodems. Het pre-stedelijke natuurlijke rivierlandschap wordt weer leesbaar, met oeverwallen, rivierduinen, een kolk en kom. Verval en dood wordt teruggebracht in de vorm van dood hout, om de natuurlijke levenskringloop te herstellen.

Als we de natuur een kans geven ontstaat op het Nyma terrein zo vanzelf een prachtige stadswildernis met ruimte voor creativiteit én biodiversiteit.

Zelf een kijkje komen nemen? Elke eerste woensdag van de maand vinden er excursies op het Nyma terrein plaats.