U bent hier

Spindotterbloem vestigt zich op Het Eiland van Brienenoord

17-05-2023|DOORARK Rewilding Nederland

Rotterdam en omgeving bevinden zich in het midden van de Rijn-Maasmonding. Hier zijn grootschalige projecten gaande als onderdeel van het programma ‘Rivier als Getijdenpark XL’. Het uitgangspunt van dit programma is het ruimte geven aan de natuurlijke processen zoals eb en vloed zodat de natuur weer opbloeit en veel mensen kunnen genieten van natuur aan de oevers van hun stad. Op verschillende plaatsen langs de rivier worden er ‘getijdenparken’ gerealiseerd, stukken oever die worden ontwikkeld tot gebiedseigen natuur. Hierdoor krijgen de mensen die in één van de grootste en drukste delta’s van Europa leven, weer toegang tot de rivier. Getijdenparken bieden een kans om de doorgesneden band met riviernatuur in de delta te herstellen. Een recentelijk opnieuw ingericht getijdenpark is Het Eiland van Brienenoord, waar zich onlangs weer een typische getijdensoort heeft gevestigd: de spindotterbloem. 

De spindotterbloem is een ondersoort van de algemene dotterbloem, een soort die zich heeft aangepast aan de omstandigheden van het zoetwatergetijdengebied. Je kunt de spindotterbloem onderscheiden van de normale dotterbloem door de elleboogvormige knik in de 'knopen’ van hun bloeistengels.  

Elleboogvormige knik spindotterbloem 

typische getijdensoort

Deze knik heeft ook een functie die deze soort nou juist zo speciaal maakt. De spindotterbloem heeft namelijk een manier gevonden om zich via het water te vermeerderen. De bloem vormt blaadjes met eigen wortels. Deze groeien uit de knik en kunnen met het getij wegdrijven en elders uitgroeien tot een nieuwe plant. Deze evolutionaire aanpassing is waarschijnlijk tot stand gekomen doordat het erg lastig is te kiemen in de sterk wisselende waterstanden van het getijdengebied. Deze aanpassing stelt de spindotterbloem in staat zichzelf te vermeerderen, zonder afhankelijk te zijn van bestuiving of zaadkieming.  

Ruimte geven aan Natuurlijke processen

Op het eiland van Brienenoord hebben eb en vloed weer vrij spel gekregen. De oevers zijn hier afgegraven en de harde kades zijn verwijderd om zo ruimte te geven aan de vestiging van planten en dieren. Door de aanpassingen heeft de spindotterboem weer een kans gekregen om zich tevestigen. Aangezien wereldwijd een groot deel van de populatie van deze plant in groeit, kunnen de getijdenparken een grote rol spelen bij het doen floreren van deze soort.  

Naast het afgraven van de oevers zijn er ook vlonderpaden aangelegd die recht over de getijdenzones gaan. Op deze manier kunnen mensen van dichtbij het getij ervaren, maar wel droge voeten houden. 

NL2120

Binnenkort start een consortium van wetenschappers, groene organisaties, overheden en onderwijsinstellingen onder de vlag NL2120 dat zich onder meer inzet op het ontwikkelen van meer van dit soort natuur en het in kaart brengen wat dit oplevert voor de natuur en de inwoners van deltasteden. Dat de spindotter zich heeft gevestigd op het Eiland van Brienenoord is in ieder geval al een veelbelovend begin!

Groep spindotterbloemen naast een wilgenvloedbos, eiland van Brienenoord.