U bent hier

Meer ruimte voor natuur in grensmoeras Kempen~Broek

6-03-2023|DOORARK Rewilding Nederland

De natte natuurgebieden Wijffelterbroek en Kettingdijk maken deel uit van het Kempen~Broek, een complex van kleine en grote natuurgebieden in het grensgebied van Nederland en België vlakbij Weert. Het team van ARK werkt al jarenlang aan het verwerven van percelen (voormalige) landbouwgrond om het areaal natuur in het Kempen~Broek mee te versterken.

Doorstroommoeras in het Wijffelterbroek. Hier komt veenvorming intussen weer op gang.
Doorstroommoeras in het Wijffelterbroek. Hier komt veenvorming weer op gang. Foto: Twan Teunissen


Doorstroommoeras

ARK Rewilding Nederland en Natuurmonumenten hebben de gebieden verbonden tot een grensoverschrijdend doorstroommoeras. Een doorstroommoeras is een kletsnat natuurgebied, dat vooral uit elzenbroekbos bestaat. Het is een ondoordringbaar leefgebied waar planten als dotterbloem, en dieren als otter en grote weerschijnvlinder thuis zijn. Door de goede waterkwaliteit vinden ook zeldzame insecten en andere soorten een plek. Boswachter Robin Peeters van Natuurmonumenten legt uit welke maatregelen er in het gebied zijn genomen:

Robin Peeters van onze partner Natuurmonumenten vertelt over de maatregelen in Wijffelterbroek en omgeving. Video: Natuurmonumenten

Vervuilde Raam óm Wijffelterbroek heen

Het voor de landbouw aangelegde afwateringskanaal De Raam voerde de laatste decennia vervuild water van landbouwgebieden uit het gebied, terwijl het voor de natuur nodig is om schoon water vast te houden. Daarom is de loop van de Raam verlegd. Het mest- en gifrijke water van de Raam vervuilt nu niet langer het schone natuurwater dat hier als kwel uit de bodem komt. Goed nieuws voor de natuur: de gebieden Wijffelterbroek, Kettingdijk en Smeetshof zullen er nog soortenrijker door worden! 

Grenspaal in het Wijffelterbroek. Foto: Bob Luijks
Grenspaal in het Wijffelterbroek. Foto: Bob Luijks


Het Kempen~Broek als klimaatbuffer

Tussen 1870 en 1960 werden natte gebieden in het Kempen~Broek ontgonnen. Eerder lukte dat niet, maar met voortschrijdende technische mogelijkheden lukte het de landbouw om land op de natuurlijke moerassen te veroveren. Sinds de jaren 2000 beginnen we de waarde van natte natuur met nieuwe ogen te bezien: klimaatverandering en verdroging zijn een reëel probleem geworden en het verlies van natuur bedreigt het voortbestaan van wilde planten en dieren. Door rewilding van het gebied geven we ruimte terug aan de natuur. Maar ook mensen profiteren daarvan: niet alleen is er weer natuur om van te genieten, maar het gebied kan water opvangen bij teveel regen, en het geleidelijk afgeven in tijden van droogte. Als zich weer meer veen in het gebied gaat vormen wordt deze 'sponsfunctie' alleen maar groter. Daar heeft de overblijvende landbouw ook alle belang bij.

Struinen in het grensmoeras

Grote delen van het gebied zijn en blijven struinnatuur. Door het Wijffelterbroek loopt een  avontuurlijk laarzenpad om het moerasgebied te kunnen ontdekken. Misschien sta je oog in oog met een bever, ree of havik! En, we dromen er al van, misschien over een paar jaar wel de eerste jonge zwarte ooievaars in Nederland? Het Kempen~Broek is daar klaar voor.

Zwarte Ooievaar, tekening Jeroen Helmer / ARK Rewilding Nederland
Zwarte Ooievaar, tekening Jeroen Helmer / ARK Rewilding Nederland