U bent hier

Kabinet investeert 110 miljoen euro in natuurlijke oplossingen

24-02-2023|DOORARK Rewilding Nederland

Het Kabinet maakte vandaag bekend 110 miljoen euro te investeren in NL2120, waarvan 40 miljoen voorwaardelijk. In dit kennisprogramma werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuur-inclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen. NL2120, dat wordt gefinancierd via het Nationaal Groeifonds, is wereldwijd het grootste samenwerkingsverband op het gebied van nature-based oplossingen.   

Ecosysteemherstel als basis voor een leefbare toekomst

ARK Rewilding Nederland (voorheen ARK Natuurontwikkeling) is één van de ontwikkelaars van dit project. ARK laat al meer dan 30 jaar in de praktijk zien hoe meer ruimte voor wilde natuur en herstel van natuurlijke processen,  wateroverlast en droogteproblematiek verminderen, klimaatverandering vertragen en de natuur weer doen floreren. Zoals in de delta, waar we alternatieven ontwikkelen voor een leefbare toekomst waarin ook met natuur wordt gewerkt in plaats van met louter technische oplossingen als dammen en dijken. Deze ervaring bracht ARK in bij het ontwikkelen van het Kennis- en Innovatieprogramma NL2120.  Esther Blom, directeur ARK Rewilding Nederland, “ARK staat aan de basis van “oervoorbeelden” van nature-based oplossingen zoals het programma Ruimte voor de Rivier. Dit soort kennis en kunde heeft Nederland op heel veel plekken op de wereld gedeeld. Het is heel goed nieuws voor mensen, dieren en planten, dat we met NL2120 deze draad weer oppakken en ons als land verder bekwamen in een aanpak die ecosysteemherstel als basis neemt”. 

Nederland is kampioen maakbaarheid. Het landschap is voorzien van kustbescherming van staal en beton en het waterpeil is verlaagd om land bruikbaar te maken. Maar technische oplossingen hebben een grens. Kennis- en innovatieprogramma NL2120 focust op nature based oplossingen, die aansluiten bij de natuurlijke kenmerken van het water- en bodemsysteem. Ze werken daardoor beter voor behoud van biodiversiteit en zijn beter bestand tegen klimaatverandering. NL2120 heeft een looptijd van 10 jaar en gaat volgens het ministerie naar verwachting een cumulatieve groei van het Nederlandse BBP van 1 miljard euro opleveren. De kennis en inzichten die dit programma opleveren worden niet alleen in eigen land toegepast, maar Nederland wordt ook exporteur van groene oplossingen. Uitdagingen van deltasteden en bodemdalingsgebieden zijn immers mondiaal.  

Wereldwijde groei 

Nature-based oplossingen zijn de laatste jaren onderdeel geworden van internationale verdragen, zoals de Europese Green Deal en het global biodiversity framework van de Verenigde Naties. Bekende voorbeelden in Nederland zijn kustversterking met zand en stadsparken voor wateropvang en verkoeling. De markt voor nature-based oplossingen groeit razendsnel. Zo neemt besteding vanuit internationale klimaatfondsen naar verwachting toe tot 700 tot 800 miljard euro in 2050.

Het kennisprogramma richt zich onder andere op bodemdalingsgebieden. In Friesland gaat het consortium experimenteren in een innovatiepolder van 105 hectare waar het waterpeil wordt verhoogd. Het doel is om de bodemdaling en de grote hoeveelheid broeikasgassen die hierbij vrijkomen af te remmen. Het is een voorbeeld van concrete oplossingen die moeten leiden tot nieuwe, toekomstbestendige en economisch rendabele vormen van landgebruik. In de regio Rotterdam-Dordrecht komen er pilots met getijdeparken, waarbij harde oevers worden vervangen door geleidelijk aflopende groene oevers. De invloed van eb en vloed keert daarbij terug, wat bijdraagt aan biodiversiteit. Een andere focus is de toename van groen in de stad, wat de leefbaarheid vergroot en hittestress vermindert op warme dagen. Het zijn stuk voor stuk voorbeelden van natuurlijke oplossingen voor concrete uitdagingen, die écht het verschil kunnen maken. Esther Blom: “In en om Rotterdam zijn we als ARK al jaren bezig met partners om de natuur te herstellen. We hebben hiermee met eigen ogen gezien wat dat oplevert voor mens en natuur, en dit enthousiasme hebben we ook ingebracht in de totstandkoming van dit project. Een gezonde stad en een veilige delta? Dat is niet mogelijk zonder te werken met wat de natuur ons brengt!”