U bent hier

Beheer van Tielse uiterwaard overgedragen

1-03-2023|DOORARK Rewilding Nederland

Het beheer van het natuurontwikkelingsgebied De Kleine Willemswaard in Tiel is overgedragen aan het nieuwe beheerteam Rijntakken van Rijkswaterstaat. De Kleine Willemswaard is zo’n 35 hectare groot en vormt de stoep tussen de stad Tiel en de rivier de Waal. Het is een geliefd uitloopgebied voor mensen én een nieuw leefgebied voor wilde dieren en planten.

De Kleine Willemswaard (foto Rebecca Reurslag)
De Kleine Willemswaard, de 'huiswaard' van Tiel

Natuurlijke begrazing in de uiterwaard

Samen met kudde-beheerorganisatie FREE Nature is een natuurlijke jaarrond begrazing met Schotse Hooglanders opgezet. Het gebied heeft zich meer en meer ontwikkeld tot een natuurrijke en gewaardeerde “Stadswaard van Tiel” waar veel omwonenden dankbaar gebruik voor maken voor een wandeling, hun hond uitlaten of genieten van een zonnige middag aan het rivierstrand.

Vrijwilligers volgen natuurlijkheid

Bij de overdracht op 14 februari 2023 heeft ARK aan Rijkswaterstaat een zogenoemd Waardplan overhandigd. In dit plan zijn alle afspraken die in de afgelopen jaren zijn gemaakt over het beheer vastgelegd. Het Waardplan is als soort van “geheugenstokje” voor de nieuwe beheerders, bedoeld om de keuzen die zijn gemaakt voor de natuur goed te documenteren. De kern van het Waardplan is in het nieuwe rewildinggebied de natuur zoveel mogelijk haar eigen gang mag gaan. En dat de uiterwaard vrij toegankelijk is én dat hoogwaters vrijelijk mogen instromen en vervolgens zo lang mogelijk worden vastgehouden. Mits de hoogwaterstanden niet worden opgestuwd, de sociale veiligheid gewaarborgd blijft en de dijk en leidingen niet verspoeld worden natuurlijk.

Bijzonder is ook dat ARK in de afgelopen vier jaar een Waardgroep van betrokken omwonenden heeft opgericht. Deze Waardgroep Kleine Willemswaard zijn voor de beheerder de ogen en oren in het veld én de hoeders van het Waardplan. Zij zullen in de komende jaren Rijkswaterstaat en de terreinbeheerders waar nodig bevragen en ondersteunen.

Struintocht in de Kleine Willemswaard. Foto: Jan van den Berg / RivierActief
Struintocht in de Kleine Willemswaard. Foto: Jan van den Berg / RivierActief

Met deze overdracht is Rijkswaterstaat nu zelf eigenaar én beheerder van een rewildingproject. Het team van Rijkswaterstaat heeft het Waardplan in dank overgenomen en de Waardgroep als haar gesprekspartner erkend. Het team heeft ook aangegeven dat zij het als een uitdaging te zien om als Rijkswaterstaat daadwerkelijk een goede gastheer te zijn van de stadswaard van Tiel én om het beoogde dynamische uiterwaardenbeheer volwaardig voort te zetten. ARK wenst de Kleine Willemswaard een wilde en bevlogen toekomst onder het nieuwe beheer.