U bent hier

Beek bevrijd!

31-01-2023|DOORARK Rewilding Nederland

In Epen en omgeving liggen vele bronnen in de hellingen van het Geuldal. Sommige zijn de start van prachtige bronbeekjes, andere zijn in de loop der tijd onder de grond verdwenen. De natte plekken waren voor landbouwers onpraktisch. Om de grond langer en met zwaarder materieel te kunnen bewerken werden drainagebuizen in de grond gelegd. Poreuze buizen die het ‘teveel’ aan water ondergronds konden afvoeren naar grotere beken en riviertjes.  

Sinds 2018 werkt ARK samen met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer om oude drainage systemen die in natuurgraslanden in het Geuldal liggen onklaar te maken. Ze worden geheel verwijderd wanneer ze van plastic zijn, of stukgemaakt wanneer het oude kleibuisjes betreft. Zo kan het water weer zijn natuurlijke weg in de bodem vinden en daar langer verblijven in de vele poriën die door bodem- en plantenleven worden gemaakt. Daarmee is er een grotere watervoorraad in tijden van droogte en wordt ook de afvoer van water vertraagd wanneer er juist veel water is. Inmiddels is er al ongeveer 15 kilometer aan drainagebuizen opgeruimd en het werk gaat nog door. Niet alleen bij natuurorganisaties maar ook bij particulieren treffen we oude drainagesystemen aan. Zoals bijvoorbeeld in Schweiberg waar naast drainagebuizen zelfs een kleine bronbeek door een pijp ondergronds werd geleid. 

Vorige week heeft deze kleine naamloze beek ongeveer 150 meter nieuwe bedding bovengronds gekregen. Dit betekent mogelijk nieuw habitat voor soorten zoals eendagsvliegen en kokerjuffers die zeer kritisch zijn op hun leefomstandigheden in bronbeken, maar ook voor bijzondere vegetatie zoals paarbladig goudveil en reuzenpaardenstaart. Rond een gedeelte van de nieuwe bedding worden inheemse bomen en struiken aangeplant en mag zich een moerasbosje ontwikkelen.