U bent hier

Actieplan Ruimte voor Levende Rivieren

23-03-2023|DOORARK Rewilding Nederland

Gaan we verder met het verbeteren van hoogwaterveiligheid en bevaarbaarheid, ten koste van natuur en leefbaarheid? Of kiezen we voor een fundamenteel andere koers met de natuur als bondgenoot? Wij pleiten nadrukkelijk voor samenwerken met de natuur en laten zien dat (en hoe) dat kan. Want: rivieren zijn niet alleen een 'natte snelweg' voor scheepvaart, maar ook onmisbare levensaders voor mens én natuur.

Waarom een actieplan?

In 2019 lanceerden de natuur- en milieuorganisaties in samenwerking met vertegenwoordigers uit de recreatiesector, landbouw, binnenvaart, zand- en kleiwinners, en riviergemeenten het plan Ruimte voor Levende Rivieren. Dit vanwege de vele uitdagingen waar we in het hele rivierengebied voor staan en de overtuigingen dat die problemen integraal en mét natuur opgelost kunnen en moeten worden. Opgaven zoals de bevaarbaarheid die onder druk staat door bodemdaling van het zomerbed van de rivieren en de hoogwaterveiligheid die onder druk staat door de verwachte hogere piekafvoeren van de rivieren krijgen volop aandacht bij de overheid. Voor het belang van natuur en recreatie is dat in de praktijk nog niet automatisch zo.

Natuur-inclusieve aanpak reële optie

Ondanks de successen die de afgelopen 25 jaar met natuur zijn geboekt in het rivierengebied is de natuur nog niet hersteld. De beleidsdoelen van Natura 2000 en KRW zijn nog niet behaald. Waar we eerst werkten vanuit het concept van Levende Rivieren zijn we teruggevallen op een traditioneel (door de wet voorgeschreven, sober en doelmatig) hoogwaterbeheer dat de natuur niet helpt. Tegelijk zijn er problemen met de bevaarbaarheid en de hoogwaterveiligheid en is de huidige praktijk niet houdbaar. Daarom wordt het rivierbeleid herzien en wordt in het najaar van 2023 een langetermijnplan gepubliceerd, het Integraal Rivier Management, IRM.

Actieplan Ruimte voor levende rivieren

Het Integraal Rivier Magagement is een enorme kans om te kiezen voor een natuur-inclusieve aanpak. In het actieplan Ruimte voor Levende Rivieren laten we zien dat dit kan, en hoe dan precies.

Download hier het actieplan Ruimte voor Levende Rivieren (PDF, 1,1 MB).

Bekijk Ruimte voor Levende rivieren als online infographic.

Ontdek het zelf: ga mee op struintocht!

ARK organiseert struintochten om de resultaten van een natuur-inclusieve inrichting van rivieren te laten zien. In de Gelderse Poort doen we immers al 30 jaar wat we graag grootschalig toegepast zien worden: ruimte geven aan de rivier én aan de natuurlijke processen van water, land en leven, om prachtige grootschalige wilde natuur te laten ontstaan. Natuur van internationale allure bestáát in Nederland en vraagt erom verder omarmd te worden. Ga mee op struintocht!

Actieplan Ruimte voor Leven de Rivieren is een uitgave van WWF, ARK Rewilding Nederland en de Natuur- en Milieufederaties van Limburg en Gelderland.