U bent hier

Zaaien voor de toekomst: breed opleiden en inspireren

9-03-2022|DOORIris Roggema

Werken aan wildere natuur is werk voor de lange termijn. Hoe meer diversiteit, hoe steviger een ecosysteem wordt. Twee belangrijke principes onder het werk van ARK Natuurontwikkeling. Ze liggen ook ten grondslag aan de ARKademie die een divers aanbod heeft. Van veldles voor de basisschool tot eindstages voor hoger onderwijs. Ook op mbo-opleidingen voor groenonderwijs is steeds meer interesse voor rewilding.

Op een zeldzame droge dag in februari ging de ARKademie het veld in met docenten van de nieuwe opleiding Wildlife Management van Yuverta in Helmond. Tijdens de excursie keken ze naar de effecten van natuurlijke begrazing en wisselden uit over wat zo’n aanpak vraagt van toekomstige beheerders die nu op school zitten. De excursie was onderdeel van een scholingsdag die ARK voor deze groep docenten verzorgde.

Docenten op veldexcursie bij resten kadaver
Docenten bij resten wisentkadaver in gesprek over 'Dood doet leven'. Foto Elma Duijndam.

Buiten ontdekken

De dag vond plaats in De Maashorst. Hier heeft ARK samen met andere organisaties met succes gewerkt aan natuurontwikkeling. Er ligt nu een groot aaneengesloten natuurgebied, waar natuurlijke begrazing door wisenten, taurossen en Exmoorpony’s zorgt voor een rijke biodiversiteit. Van het begin af aan is er stevig ingezet op natuurlijke processen. Leo Linnartz van ARK: “Als natuur de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen in haar volle rijkdom en niet beheerd wordt vanuit al te strakke richtlijnen levert dat enorm veel op. Meer en meer ontdekken we hoe complex en nauw verweven alles met elkaar is. Hoe bijvoorbeeld een bos voortdurend in beweging is, een wandelend woud wordt, en hoe natuurlijke begrazing een hele wereld aan insecten faciliteert.”

“Natuurlijke processen hun gang laten gaan levert veel verrassingen op en vraagt een hele andere manier van kijken en creativiteit om in te spelen op mogelijkheden”, zegt zijn collega Elma Duijndam. “Mooi dat dat ook binnen het mbo aan bod komt, dat zijn de mensen die straks in het veld aan het werk gaan!”

Inspiratie voor docenten

Dat een dag in het veld veel inspiratie biedt, blijkt wel uit de reacties van de deelnemende docenten. “We hebben veel zin de opgedane kennis en ideeën om te zetten in actieve leervormen voor de studenten, zegt Walter Jansen van Yuverta. “Ik denk bijvoorbeeld aan mestonderzoek. We kunnen mest van de grazers laten vergaan en kijken welke planten in dit gebied profijt hebben van de verspreiding door verschillende soorten grazers”. Hij noemt het een mooie en inspirerende dag. “Een steun voor onze opleiding.”

Ook andere mbo-opleidingen nemen de rol van wilde dieren en begrazing meer en meer op in hun lespakketten en weten ARK daarvoor te vinden. Zo werden er samen al modules over paarden, otters en bevers ontwikkeld.

Veel studenten

In 2021 bereikte de ARKademie bijna tweeduizend studenten van mbo, hbo en wo met gastlessen en excursies. 24 stagiaires liepen afgelopen jaar kort of langer mee bij ARK. Ook geïnteresseerd in een gastles, excursie of scholingsdag van ARK? Meer informatie vind je hier.