U bent hier

Wilde Kat sluipt heimelijk door het Zuid-Limburgse Klingendal

7-04-2022|DOORARK Rewilding Nederland

Tijdens cameraval-onderzoek van ARK Natuurontwikkeling in het natuurgebied Klingendal, is onlangs een Wilde kat in beeld gekomen. Een mooie “vangst”, want de aanwezigheid van de Wilde kat in dit gebied was tot nu toe nog niet bekend! Het lijkt de zoveelste bevestiging van de trend dat het verspreidingsgebied van de Wilde kat zich uitbreidt in Zuid-Limburg. 

Het natuurgebied waar de kat opdook, is een zijdal van het Gulpdal. Het gebied is ongeveer 50 hectare groot. Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder van Klingendal, dat bestaat uit een complex van hellingbos, struweelbosjes en ruige graslanden.  

Wilde kat. Tekening: Jeroen Helmer/ARK.

In 2019 zijn SBB en ARK in het Klingendal begonnen met de ontwikkeling van klimaat-robuuste natuur: de aanwezige hellingbossen en struweelbosjes zijn vergroot. Dat heeft als doel regenwater beter in de bodem te laten infiltreren. Daarvoor zijn 30.000 bomen en struiken aangeplant. Bovendien zijn de aanwezige bosjes en graslanden (deels voormalige hooilanden) onderdeel geworden van een begrazingseenheid. Er graast sinds twee jaar, het hele jaar rond, een kudde van zo’n tien runderen. De verwachting is dat met deze omvorming de leefomstandigheden voor de Wilde kat geleidelijk nog zullen verbeteren. Voor Wilde kat zijn zowel veel beschutting als veel muizen nodig en we verwachten dat beide nog zullen kunnen toenemen.  

Al enkele jaren geleden is het voorkomen van de Wilde kat vastgesteld in het Groote Bosch. Dit hellingbos ligt op circa 2 km afstand van het Klingendal, aan de overkant van de Gulp. Het is goed denkbaar (maar niet bewezen) dat de kat in het Klingendal een uitgewaaierde nazaat is van een kat uit het Groote Bosch; de kat op het recente filmbeeld oogt namelijk nog jong met zijn smalle, fijne kop. Het zou evengoed ook een volwassen vrouwtje uit het Groote Bosch kunnen zijn, dat het Klingendal tot haar jachtgebied rekent. Misschien doet dit dier dat al enkele jaren, zonder dat wij het weten... In 2022 zijn, dankzij Provincie Limburg, in het Klingendal voor het eerst wildcamera’s geplaatst.  

Het cameraval-onderzoek van de Wilde kat maakt deel uit van het project 'Opmars van de Limburgse kat. Een groene loper voor de Wilde kat in Limburg'. Dit project van ARK wordt door de provincie Limburg gefinancierd in het kader van het Programma Actieve Soortenbescherming 2020-2024. 

De bovengenoemde ontwikkeling van bos- en struweelrijke, klimaatrobuuste natuur in het Gulpdal en Geuldal wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de Nationale Postcode Loterij.