U bent hier

Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder!

17-11-2022|DOORARK Rewilding Nederland

De Rijn-Maasmonding natuurlijker, veiliger en leefbaarder! Dat is wat WWF en ARK schetsen in een toekomstperspectief waarin de gevolgen van klimaatverandering worden opgevangen met meer natuur en waarmee de leefbaarheid verbetert. Graag ontdekken we wat burgers andere partijen daarvan vinden en welke beelden er leven.

Om in het laaggelegen Nederland droge voeten te houden is in het verleden vaak gekozen voor puur technische maatregelen met dammen en dijken. De veiligheid nam toe, maar de natuur verdween onder de dijk of achter een dam zonder getij. Daarmee kwam de natuur in de knel maar is er ook minder groene ruimte voor burgers om te recreëren en nam de leefbaarheid af. Gaan we dat in reactie op komende gevolgen van klimaatverandering anders doen en werken met de natuur als bondgenoot, zodat er meer natuur en ruimte voor recreatie komt?

WWF en ARK hebben onderzocht of dat kan, met de Rijn- Maasmonding als voorbeeldgebied voor Nederland. Bas Roels van WWF: "Uit ons onderzoek blijkt dat we heel goed veiligheid en natuur en leefbaarheid kunnen combineren. Dat kan door ruimte te geven aan wat resteert van de bijzondere natuur in onze delta, aan trekvogels, zalm en steur. Er is een alternatief en dat blijkt niet eens duurder te zijn. Over deze enorme kans willen we nu met mensen in gesprek.” Esther Blom van ARK: “Veel van de maatregelen die we voorstellen dragen niet alleen bij aan het aanpassen aan klimaatverandering op langere termijn. Ook nú zullen ze deze regio al leefbaarder en natuurrijker maken. Het zijn echte win-win oplossingen."

De komende jaren vindt er besluitvorming over de toekomst van Nederland en de Rijn-Maasmonding plaats, het Deltaprogramma regisseert dat. Wij willen zorgen dat de kansen die er liggen om het ook natuurlijker en meer leefbaar te maken worden meegenomen. Daarom nodigen we partijen uit om mee te denken en met ons in gesprek te gaan. Kunnen we ons zo’n toekomst voorstellen? Dat we het natuurlijker en meer leefbaar maken? Hoe dan? Waar is draagvlak voor en waarvoor niet, en waarom dan wel niet? Om hier meer inzicht in te krijgen gaan we graag met u in gesprek. Kijk op https://www.ark.eu/gebieden/delta/haringvliet/rijn-maasmonding voor ons toekomstperspectief en voor de mogelijkheden om mee te praten.

HET TOEKOMSTPERSPECTIEF

Download hiernaast het rapport met het toekomstperspectief. Of bekijk hier de handige samenvatting. 

DATA EERSTE GEPLANDE DIALOOGWANDELINGEN:

14 januari (Hoeksche Waard), 28 januari (Goeree-Overflakkee, omgeving Stellendam) en 11 februari (Rotterdam, Eiland van Brienenoord) van 10:00-12:00 uur. Hier kunt u zich aanmelden. 

ONLINE IN GESPREK

Doe mee aan het SpraakWater Webinar van 1 december (12:-12:45). Klik hier om je aan te melden voor dit webinar.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Laat deze dan hier achter (LinkedIn).