U bent hier

Oproep eerste professor Rewilding: 'Geef de natuur de ruimte om je te verrassen'.

6-10-2022|DOORARK Rewilding Nederland

We zijn zeer verheugd dat Nederland een professor Rewilding Ecology heeft.

Afgelopen donderdag hield prof. dr. Liesbeth Bakker haar inaugurele rede op de campus van de Universiteit van Wageningen. Door deze leerstoel zijn er veel kansen om de impact van rewilding in kaart te brengen. ARK stelt haar veldprojecten graag beschikbaar als onderzoekslocatie. Met de resultaten kunnen wij onze rewildingsaanpak nog verder verbeteren en kunnen ook andere partijen met deze progressieve toekomstbestendige aanpak aan de slag.

'Geef de natuur de ruimte om je te verrassen', was de oproep van Liesbeth Bakker in haar rede The ecology of rewilding landscapes. Dan kan doemdenken plaatsmaken voor een "filosofie van de hoop". 

Prof. Liesbeth Bakker ziet drie sleutelaspecten van rewilding: dat biodiversiteit ontstaat door natuurlijke processen, dat rewilding gaat over het wilder maken van bestaande situaties en niet over terug gaan naar ongerepte wildernis én dat rewilding een geschikte manier om de uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Zij ziet vooral toekomst in rewilding waarbij biodiversiteitsherstel en klimaatoplossingen worden gecombineerd. Liesbeth Bakker sloot haar rede af met: "Let's team up to rewild the world!"

SYMPOSIUM

Ter gelegenheid van deze eerste leerstoel Rewilding Ecology in Europa, organiseerde de WUR, Rewilding Europe en het Nederlands Instituut voor Ecologie het symposium Ecosystem restoration through rewilding: people, policy & practice.

Vragen die donderdag op het symposium centraal stonden waren: hoe draagt rewilding bij aan het herstel van ecosystemen, hoe sluit het aan bij Europese en nationale wetten en beleid, hoe betrek je mensen en hoe communiceer je rewilding-wetenschap?

Gemist?

Bekijk het symposium en de inaugurele rede hier terug.