U bent hier

Hoe wilde dierpopulaties het klimaatprobleem helpen oplossen

20-03-2022|DOORARK Rewilding Nederland

20 Maart was het wereld-rewilding-dag. Wereldwijd vragen we als rewilding-organisaties aandacht voor de onmisbare rol die dierenpopulaties spelen in het oplossen van het wereldwijde klimaatprobleem. Gehouden dieren (vee) leveren via landbouw-uitstoot een belangrijke bijdrage aan het veroorzaken van klimaatverandering en verzuring door stikstof en ammoniak. Wilde dieren die in uitgestrekte leefgebieden grazen zijn juist in staat om bij te dragen aan oplossingen. Wat in eerste instantie een haast onmogelijke tegenstelling lijkt, blijkt als je gaat kijken naar het functioneren van ecosystemen een fascinerende sleutel tot succes te zijn. Het draait allemaal om het in gang zetten van natuurlijke kringlopen, zoals die de planeet in de loop van miljarden jaren hebben gevormd.

 

Deze natuurlijke kringlopen herstellen betekent een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde toekomst van de aarde. Vanuit deze visie werkt ARK Natuurontwikkeling al meer dan 30 jaar aan rewilding in Nederland en maken we deel uit van de wereldwijde rewilding-beweging.

Amerikaanse beverHet beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graden Celsius is een van de belangrijkste doelen van de klimaatakkoorden. Om dit doel te behalen is alle hulp nodig die beschikbaar is: technologische en ecologische. Met zonnepanelen en windparken halen we het niet. En het stoppen van ontbossing is niet voldoende. Uit onderzoek blijkt hoe door het herstellen van wilde dierpopulaties tot de niveaus van voor hun decimering door mensen, hun bijdrage aan het terugdringen van het klimaatprobleem echt impact heeft. In het Engels heet dit 'Animating the Carbon Cycle' - wat je losjes kan vertalen als 'verdierlijken van de koolstofkringloop'. In essentie: gezonde leefgebieden met wilde dieren leggen meer CO2 vast dan ze loslaten in de atmosfeer. Door deze carbon sinks te herstellen brengen we klimaatdoelen én behoud van biodiversiteit hand-in-hand dichterbij.

De wetenschappelijke onderbouwing van deze claims is samengevat in een brochure (Engelstalig). En voor wie zich verder wil verdiepen in hoe rewilding de sleutel is tot een leefbare wereld, is er de internationale website van The Global Rewilding Alliance.