U bent hier

Herstel rietmoeras in Erlecom bijna klaar

21-03-2022|DOORARK Rewilding Nederland

In de Ooijse Graaf werkt ARK aan het herstellen van rietmoeras. De laatste fase van het herstel van het rietmoeras in Erlecom tegen de Kapitteldijk en Duffeltdijk aan, begon op 7 maart: het plaggen van de verdroogde rietvlakte. Door verdroging zijn er dikke plakken met plantenresten aan de rand van het rietmoeras ontstaan. Het water kon er door de 'vervilte' zode niet meer goed passeren.  Daardoor nam de hoeveelheid riet af en ontstond er steeds meer een dorre vlakte. Door te plaggen worden de plakken met plantenresten opgeruimd, zodat het water weer vrijelijk kan stromen. Vanaf dat moment kan de natuur het stokje weer overnemen.

Rietzanger. Foto: Piet Munsterman, Saxifraga

Openheid en bodem hersteld

Het plaggen is de laatste maatregel die ARK Natuurontwikkeling laat uitvoeren in het rietmoeras. Als eerste maatregel zijn eind 2021 een groot aantal hoge populieren gekapt die waren aangeplant voor de houtoogst. Daardoor is de openheid hersteld die deze planten en dieren nodig hebben. Als tweede maatregel zijn dammetjes doorgestoken die waren ontstaan door de kleiwinning in het verleden. Zo is de doorstroming van het water verbeterd. Door het plaggen kan het riet weer gaan groeien. Planten en dieren die water en riet nodig hebben, zoals rietvogels, keren alweer terug. Zo zijn er al eerste meldingen van een roerdomp gedaan in het gebied en is de ijsvogel een vaste aanwezige!

Het plaggen zal 15 maart, voor de start van het broedseizoen, klaar zijn. Dan zal het een kale boel zijn om te zien. In het voorjaar zal het geplagde deel langzaam groen gaan kleuren: de eerste (pionier)planten nemen dan bezit van de beschikbare grond. In de komende jaren vormt zich een leefgebied dat, zelfs in internationaal opzicht, van grote betekenis is voor de natuur. Dat is een mooi ontwikkelingsproces dat door de omgeving goed te volgen zal zijn.

Basisschool-leerlingen van 't Bijenveld in de Ooijse Graaf
Basisschool-leerlingen van 't Bijenveld in de Ooijse Graaf

Europese topnatuur in de Ooijpolder

Dit rietmoeras is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat deze natuur tot op Europees niveau van belang wordt gevonden. De provincie Gelderland heeft dan ook aan ARK een subsidie ter beschikking gesteld om de natuurkwaliteit te verbeteren.