U bent hier

Zomerhoogwater bereikt ook uiterwaarden Waal

16-07-2021|DOORARK Rewilding Nederland

Na de Maas bereikt ook het water van de Waal de komende dagen recordhoogtes. Onder andere de uiterwaard de Kleine Willemswaard in Tiel stroomt vol. De Schotse hooglanders die dit gebied begrazen, zijn afgelopen donderdag naar een hoger gelegen kade gebracht. ARK doet een dringend verzoek om de dieren niet op te zoeken en te zorgen dat ze rust krijgen door de uiterwaarden tijdens hoogwater te mijden.

Naar verwachting bereikt de Waal maandag 19 juli de hoogste waterstand. Bij Tiel zal dat rond de 8,5 of mogelijk zelfs 9 meter boven NAP worden. Dat zal dan enkele decimeters hoger zijn dan afgelopen februari. Grote delen van de uiterwaard zullen overstromen. De dam naar de verkeerspost zal waarschijnlijk niet overstromen. Het hoogwater zal naar verwachting een week duren en mogelijk pas eind volgende week zullen de waterstanden echt gaan dalen.

Grote delen van de Kleine Willemswaard in Tiel zullen de komende dagen overstromen. Foto: Emmie Nuijen, Rivier Actief
Grote delen van de Kleine Willemswaard in Tiel zullen de komende dagen overstromen. Foto: Emmie Nuijen, Rivier Actief

Projectleider Jos Rademakers: “Deze hoge waterstanden in de zomer zijn werkelijk uniek, maar ze geven langs de Waal geen direct dreigende situatie. Voor veel planten in de uiterwaarden zal het een flinke beproeving worden om een tijd lang onder water te staan. Het hoogwater zorgt niet alleen voor schade, maar biedt voor veel soorten juist ook unieke kansen. Zo krijgen veel plantenzaden de kans om zich via het water te verspreiden. En riviervissen als de Winde zullen de komende weken in de overstroomde uiterwaard rijkelijk voedsel vinden. In de overstromingsvlakte achter de kade in Tiel zal zich in het achtergebleven hoogwater binnen enkele weken waarschijnlijk een explosie van klein en groot waterleven voordoen; een voedselbron voor vele vogels, vissen, zoogdieren.

Uiterwaarden niet betreden

De runderen in de Kleine Willemswaard vinden tijdens het hoogwater een veilige, droge plek op de hoge kade nabij de verkeerstoren. Zo nodig worden ze bijgevoerd. Ook op andere plekken langs de rivieren zijn onze kuddebeheerders hard aan het werk om zo goed mogelijk voor de grote grazers te zorgen. ARK doet een dringend verzoek aan het publiek om de uiterwaarden tijdens hoogwater te mijden. Jos Rademakers: “ARK is groot voorstander van vrij toegankelijke natuur. Gebieden waarin je je kan verwonderen, kan struinen, kan ontspannen. Maar bij hoogwaters is het beter om de uiterwaarden niet te betreden. Zodat de grote grazers en andere aanwezige soorten in alle rust het hoogwater kunnen afwachten.

Ruimte geven aan de rivier

Tussen 2019 en 2021 zet ARK als tijdelijk beheerder een natuurgericht beheer op in de Kleine Willemswaard. Ruimte geven aan de natuur én de rivier om hun eigen weg te gaan speelt daarin een belangrijke rol. Door oude geulbeddingen weer open te graven en de zomerdijk te verlagen is vrije overstroming door de rivier inmiddels weer mogelijk. De natuur in de Tielse stadswaard wordt meer en meer robuust en toekomstbestendig wat betreft waterveiligheid. 

De hergraven geul stroomt vol. Foto Emmie Nuijen, Rivier Actief
De hergraven geul stroomt vol. Foto Emmie Nuijen, Rivier Actief