U bent hier

Wisenten op de Veluwe in het zonnetje gezet door jarig Rewilding Europe

1-07-2021|DOORARK Rewilding Nederland

Verschillende rewilding initiatieven in Nederland ontvingen gisteren een officiële erkenning van het Europese Rewilding Netwerk. Ook de wisentenkudde op de Veluwe werd in het zonnetje gezet door het jubilerende Rewilding Europe, dat haar 10-jarig bestaan viert. Het gaat om een erkenning voor de inspanningen en resultaten die geboekt zijn met natuurontwikkeling in ons land.

Enkele wisenten op de Veluwe, inclusief de twee jongste aanwinsten. Foto: Nelleke de Weerd, Rewilding Europe
Enkele wisenten op de Veluwe, inclusief de twee jongste aanwinsten. Foto: Nelleke de Weerd, Rewilding Europe

Wisenten op de Veluwe

De wisent maakt de Veluwe al ruim vijf wilder. Dit grootste landzoogdier van Europa, dat ook bekend staat als Europese bizon, is met minder dan 7000 dieren wereldwijd een bedreigde diersoort en staat op de Rode Lijst. In Nederland leven ongeveer 70 wisenten. De Veluwse kudde bestaat momenteel uit zeven dieren.

Wisenten spelen een sleutelrol in de natuur. Als grote grazer heeft de wisent effect op het landschap waar andere dier- en plantsoorten van profiteren. Het imposante dier past helemaal bij de beleving van wild op de Veluwe en is daarmee belangrijk voor recreatie en toerisme. Goede redenen voor Staatsbosbeheer, Stichting Wisent op de Veluwe en ARK Natuurontwikkeling om in 2016 de wisent terug te brengen naar de Veluwe.

De kudde op de Veluwe draagt bij aan het herstel van de wisent als diersoort door geboorte en (internationale) uitwisseling van dieren. Daarnaast hebben de wisenten ook al de eerste positieve effecten op het Veluwse landschap laten zien, door onder meer hun voedselvoorkeur, het snoeien van bomen en maken van zandbaden. Er zijn dertig enthousiaste vrijwilligers bij het project betrokken die excursies verzorgen en de dieren helpen monitoren.

Overhandiging van officiële erkenning vanuit het European Rewilding Network voor rewilding initiatief Wisenten op de Veluwe. Foto: Nelleke de Weerd, Rewilding Europe
Overhandiging van officiële erkenning vanuit het European Rewilding Network voor rewilding initiatief Wisenten op de Veluwe. Foto: Nelleke de Weerd, Rewilding Europe

Europese Rewilding Netwerk

Het wisentinitiatief op de Veluwe is sinds 2017 lid van het European Rewilding Network (ERN). Dit netwerk van Rewilding Europe is bedoeld om de samenwerking tussen rewilding initiatieven in Europa te bevorderen. Nederland heeft in totaal negen leden van het European Rewilding Network.

Naast het wisentinitiatief op de Veluwe hebben nog vier natuurgebieden waar ARK bij betrokken is een erkenning gekregen: de Maashorst (Noord-Brabant), RivierPark Maasvallei (Nederlands en Belgisch Limburg), Grenspark Kempen~Broek (Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant) en Slikken van de Heen (Zeeland). “Door hun harde werk en inzet tonen deze initiatieven aan dat rewilding werkt voor de natuur en voor mensen, en dat door samen te werken de positieve effecten kunnen worden versterkt", zegt Mei Elderazdi, ERN-coördinator van Rewilding Europe.

Rewilding the Netherlands

ARK Natuurontwikkeling is een van de initiatiefnemers van Rewilding Europe en speelt sinds haar oprichting in 1989 een belangrijke rol in natuurontwikkeling in Nederland. Naast nieuwe visies en projecten langs de Nederlandse rivieren en beken, hogere zandgronden, en de terugkeer van diersoorten, heeft ARK ook, samen met partnerorganisaties, het initiatief genomen voor herintroductie van de wisent in Nederland in het kustduinreservaat Kraansvlak (2007). Sindsdien zijn er ook wisenten geïntroduceerd in de Maashorst, op de Veluwe en in de Slikken van de Heen.

Dit heeft geleid tot vele nieuwe andere initiatieven in het hele land; met name langs de Nederlandse rivieren, maar ook in moerassen, veengebieden, kustgebieden en meer droge ecosystemen. “Er is echter nog veel te doen om ervoor te zorgen dat rewilding een gangbare benadering wordt voor natuur in Nederland'', zegt Jos Rademakers, directeur van ARK Natuurontwikkeling. “Ons land wordt geconfronteerd met grote uitdagingen op het gebied van landgebruik en de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij wordt de kracht van natuurontwikkeling als oplossing over het hoofd gezien. Er zit een enorme potentie in het herstellen van functionerende ecosystemen door middel van rewilding en we zien veel kansen en nieuwe partnerschappen om dit te bereiken: Rewilding the Netherlands!"