U bent hier

Roerdomp boegbeeld voor Ooijse Graaf

9-12-2021|DOORARK Rewilding Nederland

De Ooijse Graaf is een voormalige rivierarm in de Ooijpolder bij Erlecom. Het gebied krijgt nieuwe natuurkansen en als voorbode daarvan is door ARK Natuurontwikkeling een beeld van een hoofdrolspeler gemaakt: de roerdomp. Van een aantal geplante populieren die ruimte hebben gemaakt voor met name rietvogels, is één stam blijven staan. Deze is door Jeroen Helmer van ARK getransformeerd in een fraai beeld van een roerdomp.

Nieuw leefgebied voor Heimelijke hoemper

De roerdomp is een geheimzinnige, reigerachtige vogel die alleen in rietland leeft. Dit is een van de rietvogelsoorten die we op termijn in het rietmoeras terugverwachten in de Ooijse Graaf.

Populier wordt pleitbezorger

Roerdomp uit de stam van een populier in Ooijse Graaf.
Roerdomp uit de stam van een populier in Ooijse Graaf.

Het beeld van de roerdomp is te vinden langs het fietspad onderaan de Kapitteldijk richting Leuth. ARK-kunstenaar Jeroen Helmer: “Erg bijzonder vinden we dat een groep kleinkinderen het maken van het beeld financieel mogelijk heeft gemaakt met de schenking die zij van hun oma hadden gekregen!”

Door de populierenaanplant voor een groot deel te verwijderen is de openheid terug die rietvogels nodig hebben. Dit heeft er ook voor gezorgd dat je nu vanaf de Kapitteldijk in Leuth het gebied heel mooi kunt overzien. Het rietmoeras met open water kan zich nu verder ontwikkelen, met ruimte voor tal van dieren en planten. Voor vis én viseters, zoals de roerdomp. ARK laat nog enkele stukken aan de rand plaggen. Daarbij wordt de verdroogde bodem met dikke plakken plantenresten weer opengemaakt. Dan kan het water daar weer doorheen stromen.

Ontwikkeling ooijse Graaf met k3 en omgeving

Verdere natuurontwikkeling in de Ooijse Graaf pakt ARK voor een belangrijk deel in samenwerking met gebiedsontwikkelaar K3 op. Door middel van tijdelijke zandwinning kan een groot areaal landbouwgrond omgevormd worden tot open water en rietmoeras met bijbehorende natuurwaarden. Daardoor zal het hele rietmoeras in het gebied beter gaan functioneren. Door meer water vast te houden gaan we bovendien de verdroging van de Ooijse Graaf tegen. Daarnaast is het plan om delen van het gebied beter toegankelijk te maken door een wandelommetje en een vogelkijkhut te realiseren. Bij het verder uitwerken van de ideeën wordt ook de omgeving betrokken. Ook worden goede afspraken gemaakt over de wijze waarop de zandwinning wordt uitgevoerd, met als doel om zowel de natuur als mensen in de omgeving erop vooruit te laten gaan.